Standard Solutions Group

Arbetstillstånd och tillstånd fyller en viktig funktion kopplat till personsäkerhet, men många gånger tappar det sitt viktiga syfte på grund av det ofta resurskrävande arbetet. Tillämpning av tillstånd sker ofta på papper vilket är en av anledningarna till att det kan bli både svårhanterligt och tidskrävande. ssg-arbetstillstånd-i-on-site-app-v2.png

SSG arbetar just nu tillsammans med representanter från svensk industri i ett projekt som handlar om att förenkla den ofta krångliga arbetsprocessen som arbetstillstånd kan innebära. Syftet är att gå ifrån det många gånger analoga formatet till en mer digital och automatiserad process. 

- Det finns stora utmaningar kring den arbetsprocess som arbetstillstånd innebär, men också tillstånd i stort. Vi tittar på hur man kan förenkla och samtidigt få ut den maximala nyttan, där alla användares perspektiv och behov inkluderas. Det är värdefullt att ha med representanter från industrin som jobbar med dessa frågor kopplat till personsäkerhet dagligen, säger Markus Sjöholm, tjänsteägare SSG On site. 

Målet är att lansera en ny funktion kring arbetstillstånd och tillstånd i appen SSG On site - en kommunikationsapp för industrianläggningar som ser till att alla nås av rätt information. Appen innehåller idag bland annat säkerhetsinformation, nyheter, kartor, larmnummer och kontakter. Allt som en anställd, entreprenör eller besökare på en industrianläggning behöver veta för att känna sig trygg och säker. 

- Under hela resan hittills är det också tydligt att industrin och företagen inte vill ha special-lösningar, de har tillräckligt med alla möjliga egna lösningar i andra sammanhang, som innebär oftast otroligt mycket mer än vad man först trott. I och med att utmaningen med arbetstillstånd och tillstånd gäller i praktiken majoriteten av industrin så passar samverkansmodellen och SSG in som en bra part att lösa detta. Särskilt med tanke på att appen SSG On site nyttjas i väldigt stor utsträckning. På detta sätt är där många vinnare med denna kommande lösning, säger Markus Sjöholm, tjänsteägare SSG On site.

Ett förenklat digitalt arbetsflöde

Utvecklingen pågår för fullt och den nya funktionen kan beskrivas som ett förenklat digitalt arbetsflöde, där appen SSG On site blir kommunikationsnavet mellan de personer som berörs av tillståndet. Det gäller allt från beställare, utfärdare, tillståndsgivare till utföraren av arbetet.

Funktionen kommer även att inkludera en smidigare hantering med lokala intyg, bevis och tillstånd som exempelvis körtillstånd, utbildningar som genomförs på plats m.m. – allt hanterat och synligt i appen.

Ambitionen är att lansering kommer ske under hösten/vintern 2022. Vill du veta mer och få funktionen presenterad innan den lanseras och ge feedback är du välkommen att höra av dig till vår säljavdelning, se kontaktpersoner här. 

enklare-arbetstillstånd-linkedin.png

Om arbetstillstånd 

Vid särskild risk för brand eller explosion 36 § krävs skriftliga arbetstillstånd. Kortfattat ska det innehålla hanterings- och skyddsinstruktioner för arbetsuppgiften. Varav den som utför arbetet skriftligen ska intyga att dessa riktlinjer ska följas. Arbetet får inte påbörjas förrän samordningsansvarig godkänt detta. Arbetstillstånd ska bevaras i minst tre månader efter att arbetet har avslutats.
 
Arbetstillstånd behövs när du ska utföra arbete i cistern, brunnar, silos, lastutrymmen där brandfarliga vätskor, gas eller aerosol hanteras eller förekommer. Eller vid arbete som medför höga temperaturer, som t.ex. svetsa, skära, löda, slipa och borra. Samt vid andra arbeten som kan orsaka brand eller explosioner inom ett område där explosionsfarlig atmosfär kan förekomma.

För mer detaljerad information, läs mer på arbetsmiljöverket.se

Se även