Standard Solutions Group

I tjänsten SSG Supplier, en digital tjänst för automatiserad leverantörsbedömning, lanserar SSG nu en ny funktion som gör det enklare för användaren att kontrollera tillstånd för utstationering  direkt via tjänsten.  

Det är lagkrav på att utländska arbetsgivare ska anmäla utstationeringar till Arbetsmiljöverket och se till att arbetstagarna får sina rättigheter tillgodosedda så som t.ex. rätt till föräldraledighet, semester och sociala förmåner. Men hur gör man för att hålla koll på dessa tillstånd? I SSG Supplier finns nu en ny funktion som underlättar för anläggningskunder att ställa krav på giltigt tillstånd för utstationering och leverantörer kan enkelt ladda upp sitt tillstånd som de har fått från Arbetsmiljöverket. Samt möjlighet att ange giltighetstid och välja den anläggning som tillståndet gäller för. Allt samlat på ett och samma ställe. 

Det är få som känner till förändringarna i regelverket vilka trädde kraft i juli 2020. Därför känns det extra viktigt att nu kunna erbjuda uppföljningen av tillstånd för utstationering i SSG Supplier.  Syftet med funktionen är att underlätta för våra kunder, både anläggningar såväl som leverantörer, att uppfylla sina skyldigheter, säger Linn Folke, tjänsteägare SSG Supplier.  

Läs mer om SSG Supplier här.  

Nyfiken att höra mer om den nya funktionen? Kontakta oss! 

Om tillstånd för utstationering

Utstationering till Sverige betyder antingen att en arbetsgivare i ett annat land sänder en arbetstagare för att utföra en tjänst i Sverige under en begränsad tid, eller att det finns en mottagare i Sverige av de tjänster som arbetstagaren ska utföra. Det kan också vara när en arbetsgivare i utlandet hyr ut arbetstagare direkt till en tjänstemottagare i Sverige eller via ett annat företag som i sin tur sänder arbetstagaren till tjänstemottagaren. 

Sveriges regler om utstationering bygger på grundläggande regler som är gemensamma för EU och EES-området. Reglerna ska stärka utstationerade arbetstagares rättigheter samt underlätta för människor att arbeta i andra länder inom EU och EES, och för företag att erbjuda sina tjänster över gränserna. Arbetsmiljöverket är kontaktmyndighet för utstationering till Sverige.  

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Se även