Standard Solutions Group

Massor med spännande saker är på gång under hösten gällande projektet Industriportalen. De första pilottesterna kommer att genomföras inom kort, de visuella delarna är inne i slutfasen och det planeras inför lansering av slutprodukt i början av nästa år. Men vem är det som gör allt detta möjligt?

Inom projektet arbetar personer som sitter utspridda på olika platser i landet. Även externa parter är med för att göra jobbet möjligt. Hör vad de arbetar med och vad de tycker är det mest givande med projektet hittills.

Att några personer i projektteamet arbetar på distans är inga konstigheter då de flesta är van det sedan tidigare. Petri Teeri, frontend-utvecklare, sitter i Stockholm och berättar att han tidigare arbetade mot kund som satt i USA, nu tycker han det känns betydligt smidigare när alla har samma tidzon. Han berättar också att han tycker det känns kul att arbeta i ett projekt som kommer kunna lösa problem och effektivisera vardagen för många framöver.

- Det känns kul att ha en chans att skapa något stort och som verkligen kan lösa problem i folks vardag, och även hjälpa svensk industri. Det är ju det tekniken är till för, att underlätta och effektivisera. Sen ett stort plus till teamet samt Johan, Nina och SSG som helhet. Visionen här är också att vara helt opartisk och skapa ett verktyg som skapar värde för alla medverkande, säger Petri Teeri.

Att vara med från början

Teamet använder sig främst av Teams som kommunikationskanal för att snabbt kunna kommunicera med varandra. Patrik Wiksten, arkitekt och Scrum Master, sitter i Sundsvall och tycker även han att det funkar bra och att alla i teamet har anammat det digitala arbetssättet. Han berättar också att han tycker det är ett väldigt intressant projekt att arbeta med och att det är extra roligt att vara med hela vägen från design, till pilot och en första version. Något som även Pontus Ivarsson, systemutvecklare, håller med om.

- Det är kul att vara med tidigt och bygga något från början. Något som också var anledningen till varför det kändes lockade att bli en del av projektet. Det roligaste är nog och det är lärorikt att jobba med kollegor som är duktiga och ambitiösa, säger Pontus Ivarsson.

Höga ambitioner

Projektet i sig präglas av högt tempo och höga ambitioner, och samma gäller för projektteamet. Det är stora beslut som behöver tas gällande bland annat funktionaliteter, design, varumärke och mål framåt. Något som Jonas Amréus, UI/UX-designer, trivs bra med och tycker också att det bidrar till att Industriportalen är ett givande projekt att arbeta med. Han berättar att han är van sedan tidigare att driva start-ups och trivs med ett högre tempo.

- Det roligaste jag vet är hög ambitionsnivå och det tycker jag att vi har. Komplexiteten i projektet är också väldigt givande. Sen gillar jag teamet i sin helhet. Det är ett kompetent och roligt gäng och det känns väldigt bra att vara en del av Industriportalen, säger Jonas Amréus.

Externt samarbete

Inom projektet ingår även externa parter, bland annat byrån Sticky Beat. Sticky Beat och SSG har arbetat tillsammans i flera år och då främst med tjänsten SSG On site. Nisse Bryngfors, Digital Director på Sticky Beat, berättar att de projekt som dom tar på sig måste vara antingen viktiga, eller roliga. Helst både och.

- Vi säger "We love tomorrow”, och det innebär att allt vi gör på något sätt måste bygga en bättre morgondag. Att jobba med SSG är både viktigt och roligt, människorna är duktiga och fantastiskt roliga att jobba med och det vi tar fram tillsammans bygger verkligen en bättre morgondag, säger Nisse Bryngfors.

Inom ramen för projektet Industriportalen arbetar Sticky Beat med att ta fram den app som kommer att bli en av projektets slutprodukter. De arbetar både med utveckling men även design, user experience och övergripande diskussioner om appens struktur i nära samarbete med resten av teamet.

Se även