Standard Solutions Group

En av Industrins stora utmaningar är att locka till sig framtidens arbetskraft. Generation Z är på språng ut i arbetslivet och de styrs av andra värderingar där hållbarhet är en stark drivkraft och de är också den första digitala generationen. Men hur gör man för att nå den nya generationen och samtidigt utveckla och optimera befintlig personal? 

Den generation som vi tidigare kallat den ”nya”, generation z, finns redan ute i arbetslivet. Generation z är den generation som kommer att sätta tonen för hur morgondagens samhälle formas. Att ha koll på och arbeta mot denna generation blir allt mer ett måste för att attrahera morgondagens medarbetare och konsumenter. Generation z har växt upp med sociala medier och onlineplattformar där dom har kunnat dela sina åsikter, påverka människor runt om i världen samt ifrågasätta det dom tycker är viktigt på nya sätt. Klimatförändringar och att skydda miljön är viktiga prioriteringar hos generationen. Men det finns också en rädsla för arbetslöshet*. 

Förutom den nya generationen z som ställer höga krav på hållbarhet, klimatet och digitalisering, så ställs det även allt högre förväntningar på den individuella kompetensen inom industribranschen hos befintlig personal. Samtidigt ökar kraven på tillstånd, certifikat och behörigheter för att få utföra sina arbetsuppgifter. Hur ska industrin möta det behov och utmaningar som framtiden står inför?

Enklare att hålla koll på kompetenser och intyg

Ett steg i rätt riktning är att göra det enklare att hålla koll på sina kompetenser och intyg, något som snart kommer gå att göra direkt i mobilen. Det arbetar SSG just nu med i ett projekt tillsammans med intressenter från industrin för att skapa en industrigemensam kompetensdatabas – Industriportalen. En plattform där användarna kommer att kunna skapa kompetensprofiler och samla allt på ett ställe. Något som förenklar vardagen för dig som arbetar inom industrin och det bidrar också till ökad säkerhet och effektivitet när mycket av det nuvarande pappersarbetet försvinner.

Det finns en stor nyfikenhet och ett intresse kring dessa frågor, framförallt hur man lockar till sig rätt kompetenser. Därför har SSG fått i uppdrag att öppna årets Underhållsmässa den 31 maj med föredraget Industrin behöver locka till sig kompetent arbetskraft, och hur viktigt det är att sätta människan i centrum.

- Det är mycket fokus på digitalisering men det är inte enbart ettor och nollor som gör skillnad, det är du och jag. För att skapa en säkrare och effektivare svensk industri behövs digitalisering där vi sätter människan i centrum, säger Johan Engman, utvecklingschef på SSG och föreläsare på Underhållsmässan. 

SSG arbetar också övergripande med hållbarhet och arbetsmiljö som fokusområden och har fler verktyg som hjälper industrin och dess utmaningar. Vi erbjuder tjänster, standarder och nätverk för erfarenhetsutbyte. Alltid med säkerhet i fokus. Vi är också öppna för innovation, att stötta industrin i morgondagens lösningar på gemensamma problem.

Besök oss gärna på Underhållsmässan i monter A02:33, mellan den 31 maj till 3 juni. Och lyssna på föreläsningen med Johan Engman från den stora scenen den 31 maj klockan 09:30. 

Kostnadsfria seminarier

Vi bjuder också in till fyra olika seminarier som är gratis för dig som besöker mässan, läs mer här och säkra din plats. 

*Läs mer Millennials och Generation Z: Med ansvarstagande och åtgärder i fokus (deloitte.com).

Se även