Standard Solutions Group

 

Årets SSG Elansvarsträff var minst sagt populär och bjöd på en fullspäckad agenda. I dagarna två fick konferensdeltagarna ta del av trender inom energibranschen, inspirationsföreläsning om hjärnan och givetvis nätverkande med branschkollegor.

I år var vi äntligen tillbaka på Nova Park i Knivsta. Att vi var tillbaka på samma konferensanläggning som vi hållit till på i över 15 år, visade sig vara populärt. Både anläggningen i sig och att få träffas fysiskt. Biljetterna gick åt snabbt och en månad innan konferensstart var det fullsatt. Över ett 100-tal deltagare samlades mellan den 23-24 november för att diskutera elfrågor.

Dagen inleddes av Peter Lindberg från Elsäkerhetsverket som har en lång bakgrund inom elområdet som bland annat elinspektör och produktionsansvarig. Han delade med sig av nyheter och ändringar inom föreskrifterna 2022:1, :2 och :3. Peter delade också med sig av sina erfarenheter och tankar kring de fem år som har gått med den nya elsäkerhetslagen.

Kompetensbrist på agendan

Även Svenska kraftnät fanns på plats och delade med sig av trender inom energibranschen. Bland annat datadriven digitalisering, något som leder till mer intelligens och mer signaler. Vilket föreläsaren Thomas Sandvall menar är bra men också utmanande. Sandvall berättade även om den kompetensbrist som råder i Sverige i dagsläget inom både energi och IT. Det är svårt att hitta kompetens, och den stora frågan vi alla ställer oss är vart hittar vi den kompetens vi behöver?

Det är elektrifieringen som driver upp efterfrågan och vi upplever en stor ökning vad gäller elanvändning, berättade Thomas Sandvall från Svenska kraftnät.

Sandvall menar att den kompetensbrist som råder kommer från att i Sverige började vi bygga ut stamnätet under 40-talet, då byggdes det i hög takt under en tid som man kallar för ”rallaråren”. Under dom åren byggde man snabbt och mycket. Sedan under 90-talet tyckte man att stamnätet var färdigbyggt, vilket har lett till att det har byggts väldigt blygsamt under de senaste åren.

- En allvarlig konsekvens av det är att kompetens har delvis försvunnit. Det innebär också en stor utmaning då planen under de kommande 20 åren är att bygga ca 7000 km stamnät, Thomas Sandvall.

Årets inspirationsföreläsare

Inspirationsföreläsare Marie Ryd

I vanlig ordning bjöd konferensen även på en inspirationsföreläsare, i år var det Marie Ryd som stod för inspirationen. Marie är hjärnforskare som fokuserar på det senaste inom hjärnforskningen för att skapa förutsättningar för förståelse, teamwork och välmående. Hon gav oss spännande och inspirerande synsätt gällande hjärnan. Vi fick också lära oss att det finns passande likheter mellan hjärnan och elområdet.

- Det finns många paralleller mellan hjärnan och el, inte minst eftersom att vi får ut olika nätverk via hjärnan som man skulle kunna jämföra med exempelvis en korskoppling. Vi har massor med olika aktivitet som pågår i hjärnan men det är känslor som regerar våra liv, inte våra tankar, berättade Marie Ryd, årets inspirationsföreläsare.

Summering och nästa år

Dagarna varvades med inspiration, inblickar från verkligheten, trender, utmaningar och vad vi har att vänta oss de kommande åren inom elbranschen. Lokalerna på Nova Park fylldes av sorlande mingel i pauserna och dialogerna var goda. Något som även deltagarna själva håller med om, när de berättar vad de tyckte var det bästa med årets SSG Elansvarsträff. Några citat;

Bra talare, bra mat, bra anläggning och mycket trevliga människor.

 Nova Park, variationer på föreläsningar och SSG- personalen.

Intressanta föreläsare, bra diskussioner, trevligt mingel, god mat.

Man knyter många kontakter och bra föreläsningar.

Nu ser vi fram emot nästa års SSG Elansvarsträff som arrangeras mellan den 29-30 november 2023 på Nova Park i Knivsta. Anmäl dig gärna till våra nyhetsbrev så missar du inte när vi släpper biljetterna inför nästa år.

Se även