Standard Solutions Group

SSG förenklar målningsprocessen genom att slå ihop tre standarder till en, vilket gör det lättare att förstå och följa riktlinjerna för ny- och underhållsmålning på metalliska och varmförzinkade material.

Sara Vedin, processledare på SSG

SSG:s ytskyddskommitté arbetar just nu med en sammanslagning av de tre standarderna SSG 1005 (Nymålning på metalliska material), SSG 1009 (Nymålning på varmförzinkat stål) och SSG 1010 (Underhållsmålning på metalliska material). Den nya, sammanslagna standarden kommer få namnet SSG 1005 – Utförande av ny- och underhållsmålning på metalliska och varmförzinkade material.

– Genom att slå ihop de här till en och samma standard blir det tydligare hur många moment som faktiskt är gemensamma, säger Sara Vedin, processledare för SSG:s ytskyddskommitté.

Många förutsättningar är alltså desamma oavsett om det handlar om ny- eller underhållsmålning, eller målning på varmförzinkat material. Men naturligtvis finns det fortfarande skillnader.

– De skillnader som ändå faktiskt finns tydliggör vi med grafiska element och nya penselikoner som vi har tagit fram, berättar Sara Vedin.

Arbetet med sammanslagningen pågår för fullt och kommittén väntas skicka förslaget på remiss efter sommaren. Förhoppningen är en kortare, tydligare och mer lättläst standard som kan göra målningsarbetet lättare.