Standard Solutions Group

Mellan den 21-22 mars gick årets SSG Säkerhetskonferens av stapeln, den årliga mötesplatsen som fokuserar på viktiga frågor inom arbetsmiljö- och säkerhet. Över ett hundratal deltagare samlades på Scandic Infra City för att diskutera gemensamma utmaningar och inspireras i dagarna två. 

Moderator första dagen var Fredrik Berling, känd från bland annat Hjärnkontoret, han guidade oss genom ett fullspäckat program. Först ut att föreläsa var Cecilia Österman, universitetslektor i sjövetenskap med inriktning mot arbetsmiljö och arbetsliv. Hennes uppskattade föreläsning ”från säkerhetsarbete till säkert arbete genom samverkan” fokuserade på skillnaden mellan de två begreppen. Hon menar att mycket handlar om sunt förnuft. Om vi människor får rätt förutsättningar att göra ett bra jobb, då gör vi det. Vi är olika sunt förnuftiga och finurliga, därför behöver ha tydliga strukturer.

- Att ha starkt fokus på säkerhetsarbete leder inte alltid till säkert arbete. Det blir snarare nästan en riskfaktor i sig själv, eftersom det blir för mycket fokus på processer och procedurer. Istället för att fokusera på hur får vi människor att inte bli sjuka och inte må dåligt på jobbet, sa Cecilia Österman.

Cecilia menar att säkerhet egentligen handlar om när inget händer. Hon ställer frågan ”vad letar vi efter när vi pratar säkerhet?”. Och säger att det är sällan som stora olyckor faktiskt inträffar. Därför borde vi fokusera på säkerhet utifrån ”det som faktiskt händer”. Hon menar att vi borde inte endast titta på riskfaktorer utan också se på vad hon själv kallar för friskfaktorer .

- Oftast går varje dag på jobbet bra för att vi människor anpassar oss och följer rutiner. Vi behöver titta på friskfaktorer också. Ställa oss frågor som; Varför blev det bra? Varför blev det rätt? Vad var det för anpassning vi gjorde?, säger Cecilia Österman.

Vi gästades även av Karin Ståhl från Gotowork AB. Karin brinner för att skapa goda arbetsplatser som är hållbara. Hon ägnar mycket tid åt mänskligt beteende och vill inspirera andra inom området. Karin berättade bland annat om hjärnsmart arbete och den mentala hälsotallriken, som består av sju dagliga tillstånd för att skapa välmående och balans  hos alla människor oberoende i vilken bransch du jobbar. De tillstånd som vi alla måste ta hänsyn till är chilltid, motion, sömn, fokus, aktiviteter, relationer och hjärnvila. 

Första dagen innehöll även ett intressant panelsamtal mellan Anders Grankvist Södra Wood, Malin Lundgren SSG, Cecilia Österman universitetslektor och Karin Ståhl från Gotowork. Som tillsammans diskuterade utmaningarna kring framtidens arbetsmiljö. Där bland annat Cecilia nämnde att en utmaning är att det kan vara svårt för chefer som inte alltid har bra eller rätt förutsättningar.

Panelsamtal SSG Säkerhetskonferens
Foto: panelsamtal med moderator Fredrik Berling, Malin Lundgren SSG, Anders Grankvist Södra Wood, Karin Ståhl Gotowork och Cecilia Österman universitetslektor.

Vi fick även besök av energiinjektionen Andreas Stjärnhem , Innovation Manager på Sticky Beat. Han berättade mer om hur vi alla  bedriver innovation och är kreativa dagligen genom att var problemlösare. Och många gånger utan att vi själva vet om det. Även Andreas nämnde hjärnan och hur den ofta hellre väljer lösningar vi vet är dåliga, än att våga testa något nytt. Andreas berättar också att många verksamheter fokuserar på de yttre farorna och hur man kan reducera dom. Men att man då många gånger missar det inre - en verksamhets kultur.

- Kultur är något fundamentalt för ett företags hälsa och säkerhet. Kultur är viktigt och vi vet det. Men vad är det? Vad sitter det i och består av? Vi pratar om vilken kultur vi har. Kultur är vad vi anser vara och vad vi tycker är viktigt. Öppenhet och att känna sig trygg är viktigt, likväl som psykologisk trygghet, säger Andreas Sjärnhem.

Ett annat uppskattat inslag var Anders Grankvists föreläsning. Anders har arbetat med arbetsmiljö och säkerhetsfrågor i snart 30 år och delade med sig av en inblick från verkligheten hos Södra Wood. Där man har gjort ett arbete med att försöka minska olyckor på arbetsplatsen. Sågverk är en utsatt bransch när det gäller allvarliga skador där ett antal personer skadar sig allvarligt varje år.

- På Södra Wood har vi lyckats halvera antalet olyckor. En av framgångsfaktorerna var att vi fick in en ledare som kom från en annan bransch. Vi har gjort många åtgärder under många år och testat väldigt mycket olika saker, men ändå inte kunnat se effekter av det. Då landade vi att göra en analys och sätta en plan vad vi ska fokusera på. Sedan förankrade vi arbetet i lokala ledningsgruppen. Det blev början på en positiv utveckling, men det måste jobbas vidare med hela tiden, säger Anders Grankvist.

Charlotte Dahlgren, arbetsmiljöchef på Stockholm Exergi, gästade också konferensen och delade med sig hur de arbetar förebyggande med säkra beteenden på olika sätt. Bland annat genomför dom safety walks, vilket innebär att man går ut och träffar medarbetare och entreprenörer. Under dessa pratar man om beteenden och de risker som finns där de arbetar. Till exempel saker som ”vad behöver vi göra mer av imorgon för att göra arbetsmiljön säkrare”.

- Vi har varit drabbade av olyckor och när olyckan väl är framme blir det tydligt att det inte får hända igen. Vi utvärderar det som har hänt och måste hela tiden arbeta proaktivt. Måste vara på tå hela tiden och arbeta med säkra beteenden, säger Charlotte Dahlgren.

Karin Zingmark föreläser på SSG SäkerhetskonferensFoto: inspirationsföreläsare Karin Zingmark.

Karin Zingmark var en av årets inspirationsföreläsare, en populär föreläsare i Sverige som har blivit utsett till en av landets mest populära talare tre år i rad. Hon är både författare, rådgivare och talare. Hon har även certifierat sig i grunderna i neuroledarskap, hur hjärnan är konstruerad. Karins föreläsning handlade om att ”maxa modet”, hur blir man en modig ledare. Och delade med sig en hel del om förändring och varför det många gånger upplevs som något svårt.  

- När man tvingas genomföra en förändring, då börjar vi människor bete oss buffligt. Något som också är vanligt förekommande i förändringsintensiva organisationer är härskarteknik. Det handlar om att vi inte har fått vara med och bidra med vår kompetens, och då börjar människan ofta bete sig ganska fult. Många gånger gör vi det ganska sofistikerat genom att t.ex. avbryta andra eller undanhålla information. Det kostar ofta mycket pengar med förändring, säger Karin Zingmark.

Under andra dagen gästades vi av Teresa Acuña Lopez, grundare av Culture by Design. Teresa hjälper företag att arbeta strategiskt med företagskultur för att skapa arbetsglädje. Inledningsvis föreläste Teresa om ”kultur är nyckeln till framgång” och berättade om förändringsledning i arbetslivet. Hon delade med sig både av teori men också best practice-lösningar. Samt hur:et och att vikten av att inte låta kulturen styra, utan att vi själva strategiskt ska styra vår kultur. Sedan höll hon i en uppskattad workshop med fokus på just arbetsmiljö, kultur och säkerhet.

- Alla har ett ansvar. Lite som en båt, den klarar sig inte bara med en kapten. Men kaptenen måste vara tydlig vart vi ska och när vi måste vara framme. Men alla har en viktig funktion i det hela. Tittar man på de som lyckas med kulturen ser man att vi är alla varandras arbetsmiljöansvar. Hur vi kommer till jobbet påverkar oss alla. Vad har vi för förutsättningar? Vad har vi på plats för att kunna jobba med kulturen?, avslutar Teresa Acuña Lopez.

Anmäl dig till konferensens nyhetsbrev för senaste nytt 

Se även