Standard Solutions Group

Jim Wallenberg, Senior Advisor på SSG.

Att alla ska ha en säker och trygg arbetsmiljö är frågor som Jim Wallenberg har ett stort engagemang kring. Som rådgivare hos SSG är han ute på många arbetsplatser där han gärna sätter fokus på hur den mänskliga faktorn och våra beteenden påverkar säkerheten.

– Vi pratar oftast om hur bra jobb vi gör, men sällan om hur bra vi jobbar, säger han.

I sin roll som rådgivare inom elsäkerhet, arbetsmiljö och säkerhet handlar en stor del av arbetet om kulturen. Jim Wallenberg tycker att företag som vill förbättra sitt säkerhetsarbete ska börja med att skapa sig en bild av nuläget för att identifiera vilka utmaningar de har att arbeta med.

Han tror att det mer konkreta säkerhetsarbetet ofta kommer i första hand, och att mänskliga beteenden glöms i ekvationen.

­– Det blir lätt ett tekniskt fokus. Jag upplever att man ofta lägger ner stora resurser på teknik men sedan inte satsar lika mycket på implementeringen för att få det att fungera, berättar han.

Gruppen viktig

Hur människor fungerar i grupp och hur det kan påverka arbetsmiljön är frågor som intresserar Jim särskilt mycket. Inom industrin jobbar man ofta med tillresta entreprenörer, inte sällan från andra länder – något som kan ställa extra krav på säkerhetsarbetet. Hur hanterar vi till exempel språkförbistringar, kulturkrockar och skilda värderingar på en arbetsplats?

– Vi har ofta ganska mycket möten om vad vi ska ta oss an, kring uppgift, uppdrag, mål och agenda men lägger väldigt sällan tid på hur vi fungerar som grupp.

Träffa SSG på Underhållsmässan

Jim Wallenberg kommer att finnas med när SSG medverkar vid Underhållsmässan i Göteborg den 12-15 mars. Där kommer han att hålla en föreläsning om just utmaningar och möjligheter i en allt mer internationell verksamhet.

– Jag vill bidra med inspiration och väcka tankar. Jag vill visa att det är möjligt att skapa välfungerande arbetsplatser där människor är trygga, mår bra och hur vi ska tänka för att ta oss dit, avslutar han.

 

Lyssna på Jim och träffa SSG på Underhållsmässan:

Här finns biljetten