Standard Solutions Group

Ida Karlsson

SSG:s arbetsmiljörådgivare Ida Karlsson har tittat närmare på arbetsmiljöverkets statistik.

Den 12 juni publicerades Arbetsmiljöverkets statistik över anmälda arbetsskador, arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Arbetsskadestatistiken från Arbetsmiljöverket omfattar arbetsskador under år 2023 som anmälts till Försäkringskassan till och med 1 april 2024.

Det är tyvärr ingen nedgående trend för arbetsskador som presenteras i Arbetsmiljöverkets rapport ”Arbetsskador 2023”. Rapporten visar att antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland arbetstagare och egenföretagare var cirka 39 400, vilket motsvarar en ökning med 11 procent jämfört med 2022.

Under 2023 inträffade 55 arbetsolyckor med dödlig utgång i den svenska arbetskraften, vilket är 15 fler än 2022. Män drabbades oftare än kvinnor av arbetsolyckor med dödlig utgång och anmälde också fler arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro. Kvinnor anmälde dock fler arbetssjukdomar och arbetsolyckor utan sjukfrånvaro än män.

Antalet anmälda arbetssjukdomar var cirka 11 900, vilket motsvarar en minskning med 28 procent jämfört med 2022. Orsaken till denna minskning kan till stor del kopplas till pandemin då anmälningarna som rör covid-19 minskade kraftigt 2023.

Varför rapportera?

Arbetsgivaren måste anmäla alla arbetsskador till Försäkringskassan, allvarliga arbetsolyckor och allvarliga tillbud ska även anmälas till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren behöver också reda ut vad som har hänt för att undvika att samma sak inte ska hända igen.

För att kunna anmäla, och därefter utreda behöver arbetsgivaren så klart få veta av berörda medarbetare vad som har hänt. Det är därför av största vikt att det finns en kultur som är öppen, där man faktiskt vill veta om när olyckor inträffar och som därmed gör att var och en känner sig trygg med att rapportera händelser utan rädsla för reprimand eller skuldbeläggande.

Att lära av det som hänt är en viktig del i förbättringsarbetet för en mer säker arbetsplats. Det finns massor att skriva och prata om när det kommer till just kultur och hur vi hittar en nivå där omtanke om sig själv och andra blir det som styr arbetsmiljöarbetet, men det får vi spara till hösten. Var rädda om er och varandra och ha en fin sommar!

 

Läs hela rapporten här: Arbetsskador 2023 (av.se)

Här kan du läsa mer om hur du anmäler arbetsskador - Arbetsmiljöverket (av.se)

 

Relaterat innehåll: