Standard Solutions Group

Vi träffar Patrik Eriksson, Senior Advisor på SSG som berättar om beslutet att erbjuda majoriteten av SSGs elkurser på distans.

Innebär det att alla elkurser endast kommer kunna genomföras digitalt?

– Så länge pandemirestriktionerna råder har vi reseförbud och kan inte genomföra kurserna På plats. Eftersom behovet att genomföra elkurser fortfarande kvarstår så har vi valt att anpassa kurserna för en digital miljö. Men vi har för avsikt att återgå till på plats så fort det kan genomföras under säkrare omständigheter.

Vilka fördelar har ni sett med att genomföra elkurserna digitalt?

– Fördelen är att verksamheter kan samla medarbetare ifrån olika orter till samma kurstillfälle och genomföra kurserna på distans, något som både är kostnads- och tidseffektivt. Vi befinner oss fortfarande i en pandemi, så ur ett säkerhetsperspektiv så gör den här förändringen att både SSG och våra kunder gör det vi kan för att minska risken för smittspridning. Vi föredrar självklart att genomföra kurserna på plats då det är viktigt för oss att erbjuda våra kunder en kurs av hög kvalité, men utifrån omständigheterna så har det fungerat väldigt bra. 

Kurser som omfattar praktiska moment kan inte genomföras digitalt:
- Arbete med spänning
- Högspänning i praktiken
- Praktisk del i EX-utbildning

Ni har kört en del kurser och workshops digital under hösten och även under början av 2021, hur har responsen varit ifrån kursdeltagarna?

Vi har fått goda utvärderingar från deltagare, många är förstående och tycker precis som vi att alla utbildare och kursdeltagares säkerhet ska prioriteras högst. Teams-kunskapen hos deltagare är bra idag och vi upplever sällan tekniska problem. Så det känns bra att vi har tagit fram en lösning som erbjuder våra kunder kurser med god kvalité. 

Nyfiken på vilka elkurser vi erbjuder?

Kolla in vårt utbud nedan.