Standard Solutions Group

Standard är en del av vårt namn och vårt DNA. Det är kärnan i allt vi gör. Men vi är långt ifrån ett standardföretag. Vi siktar alltid högre för en bättre morgondag.

Genom våra tjänster, standarder och kurser hjälper vi industrin att arbeta både mer säkert och hållbart. Visste du till exempel att 80 000 entreprenörer har den kunskap som krävs inom arbetsmiljö och säkerhet för att utföra arbete på en industrianläggning? Detta genom våra utbildningar, bland annat SSG Entre grundkurs.

Vill du läsa mer om detta och våra andra hållbarhetssatsningar? Nu presenterar vi vår första hållbarhetsredovisning där vi berättar om vårt 2021 enligt Global Reporting Initiative (läs mer).

GRI (Global Reporting Initiative) är en internationell, oberoende och ideell organisation vars uppgift är att stötta verksamheter i sin hållbarhetsrapportering. Idag redovisar alla statliga och många privata verksamheter i Sverige sitt hållbarhetsarbete enligt GRI: s principer. Vi använder oss av GRI för att säkerställa att vi har en hög standard på vårt hållbarhetsarbete.

Vi har inget krav att redovisa vårt hållbarhetsarbete men eftersom vi varje dag siktar mot att bidra till en hållbar värld och en bättre framtid är vi stolta och glada att kunna presentera vårt arbete i sammantagen form.

Trevlig läsning!

Och du, vi kan glädjande meddela att under våren kommer en ny hållbarhetsredovisning för 2022. 

 

Se även