SSG övergripande bild kurser

Elkunskaper icke-elektriker (SIP)

Kunskap om elsäkerhetsrisker som särskild instruerad person, SIP.

Typ av kurs: Lärarledd
Plats:
På plats hos kund
Datum: Enligt överenskommelse
Tid: 4 timmar
Giltighetstid: 3 år
Pris: På förfrågan

Kontakta oss!

Välkommen på en utbildning i elkunskaper som icke-elektriker hos SSG.

Enklare skötselåtgärder vid spänningar under 1000 V kan få utföras av en särskild instruerad person, SIP. Exempelvis vid svetsarbeten, säkringsbyten eller om du har tillträde ställverk eller elektriska driftum. Personer som inte tillhör elorganisationen får utföra enklare skötselåtgärder vid spänningar under 1000 V. För att göra detta krävs att personen ska ha tillräcklig kunskap och information om vilka elsäkerhetsrisker som finns och hur arbetet ska kontrolleras innan elanläggningen tas i drift. Arbetsuppgifterna ska utföras efter fastställda instruktioner på beröringsskyddad anläggning (IP20).

Kursen är fyra timmar som grund, men kan anpassas till företagets lokala instruktioner och därmed utökas i tid.

SSG kurs för icke-elektriker (SIP)

 

book-open-light-white.png

Innehåll

Elsäkerhetsutbildningen innehåller följande avsnitt:

• Elanläggningar
• Elfaran
• Skyddsform
• Skyddskomponenter
• Olika elansvar
• Helhetssyn på SSG 4500 - övningar

bullseye-arrow-light-white.png

Mål

Målet med kursen är att kursdeltagaren ska ha tillräckliga instruktioner för att utföra väl definierade och begränsade underhållsåtgärder inom el. Kursdeltagaren ska ha utbildning och kunskap i att inte utsätta sig för elektrisk fara, det vill säga på ett säkert sätt kunna tillämpa normala skötselåtgärder samt arbete utan spänning.

user-friends-light.png

Målgrupp

Personal som inte tillhör elorganisationen och som ska utföra enklare elåtgärder enligt instruktioner.

comment-alt-smile-light.png

Genomförande

Kursen är lärarledd och kan genomföras på valfri ort, till exempel på plats hos arbetsgivaren. Efter genomförande och godkänt resultat är resultatet giltigt i 3 år.

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om kursen Elkunskaper icke-elektriker (SIP) eller vill du boka utbildningstillfälle? Kontakta oss via formuläret eller direkt till Katarina Bengtsson, Utbildningskoordinator, på 060-14 15 19.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.

SSG samverkar med industrin för att hitta bästa lösningen på gemensamma problem. Setting new standards.

Vilka är SSG?

SSG Standard Solutions Group skapades av industrin för över 60 år sedan. Genom samverkan med industrin tar vi på SSG fram hållbara och nyttoskapande standardiserade lösningar som ökar industrins effektivitet och därmed konkurrenskraft.

Att hitta de mest effektiva lösningarna för gemensamma problem är kärnan i vår verksamhet och hjälper industrin att uppfylla lagkrav, bli mer säker och hållbar.