Standard Solutions Group

EU on asettanut tavoitteeksi ilmastoneutraalin talouden vuoteen 2050 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tullaan asettamaan vaatimuksia isommille yrityksille, joiden tulee pystyä varmistamaan vastuullisuus koko tuotanto- ja toimitusketjussa. 

 

Mitä uusi CSDD -direktiivi tarkoittaa teollisuudelle? 

Teollisuudella on merkittävä rooli kestävän talouden ja yhteiskunnan kehittämisessä. CSDD lyhenne tulee sanoista Corporate Sustainability Due Diligence. Kun direktiivi otetaan käytäntöön, se tulee asettamaan lisää vaatimuksia vastuullisuudelle läpi yrityksen kaikkien prosessien. Tällä pyritään ehkäisemään ja lieventämään yritystoiminnan negatiivisia vaikutuksia sekä ihmisoikeusasioissa että ympäristöasioissa.

Vaatimuksia ehdotetaan sovellettavaksi EU:ssa sijaitseviin yrityksiin, jotka viimeisen kahden tilikauden aikana joko:

 • työllistävät yli 500 henkilöä ja liikevaihto on 150 miljoona euroa globaalisti, tai
 • toimivat alalla, jolla on suuri ympäristövaikutus, sekä työllistävät yli 250 henkilöä ja liikevaihto on 40 miljoonaa euroa globaalisti.

Tällä on suora vaikutus teollisuuteen, jossa tullaan vaatimaan prosessien integrointia riskienhallintajärjestelmiin ja turvallisuustoimenpiteisiin. Tämä tulee vaikuttamaan myös kaikkiin yrityksiin teollisuusyritysten tuotanto- ja toimitusketjuissa.

Uusilla säännöksillä pyritään luomaan oikeudellista varmuutta sekä yhtäläisiä ehtoja yrityksille. Kuluttajan näkökulmasta muutoksen on tarkoitus tuoda lisää läpinäkyvyyttä ja vastuullisempaa päätöksentekoa.

Täyttääkseen velvollisuutensa yritysten on:

 • integroitava kestävyydestä huolehtiminen yrityksen käytäntöihin ja periaatteisiin
 • tunnistettava olemassa olevat ja potentiaaliset negatiiviset vaikutukset ihmisoikeuksiin ja ympäristölle
 • estettävä ja pyrittävä lieventämään potentiaalisia negatiivisia vaikutuksia ihmisoikeuksiin ja ympäristölle 
 • estettävä tai pyrittävä minimoimaan olemassa olevat negatiiviset vaikutukset ihmisoikeuksiin ja ympäristölle
 • perustettava ja ylläpidettävä soveltuvia menettelytapoja ihmisoikeuksiin ja ympäristöön kohdistuvien negatiivisten vaikutusten ehkäisemiseksi
 • valvottava aktiivisesti kestävän kehityksen periaatteiden ja toimenpiteiden tehokkuutta 
 • julkaistava tietoja kestävän kehityksen toteutumisesta.
   

Valmistaudu muutoksiin

SSG tarjoaa ratkaisuja turvallisuuden edistämiseksi työpaikoilla. Monipuoliset ja käytännölliset palvelumme auttavat yrityksiä kehittämään turvallisempia, hallittavampia ja läpinäkyvämpiä turvallisuusprosesseja ja tunnistamaan erilaisia riskejä.

Haluatko tietää lisää ratkaisuistamme? Ota yhteyttä Suomen toimistoomme.


Lähde: Corporate sustainability due diligence (europa.eu