Standard Solutions Group

Uusi standardi: PSK 6803 TYÖTURVALLISUUS. TYÖTURVALLISUUDEN PERUSKOULUTUS on julkaistu: https://psk-standardisointi.fi/standardit/#ryhma68

Standardi yhdenmukaistaa teollisuuden yleisen työturvallisuuden peruskoulutuksen sisällön kaikille teollisuuden tuotantolaitoksella tai työmaalla työskenteleville henkilöille. Standardissa määritellään työturvallisuuden peruskoulutuksen tietosisällön vähimmäisvaatimukset. Standardi asettaa vaatimuksia myös koulutuksen toteutukselle.

Peruskoulutus sisältää työturvallisuuden perustiedot. Tarkoituksena on antaa koulutettaville tietämys keskeisistä turvallisuusasioista luoden pohjan turvalliselle työskentelylle ja osaamisen kehittämiselle. Standardia voidaan myös käyttää eri toimijoiden, mukaan lukien kansainvälisten, työturvallisuuskoulutusten vertailuun.

Teollisuuden työympäristössä on tunnistettu korkean turvallisuusosaamisen tarve. Standardisointityö käynnistettiin vuonna 2021, jolloin ryhdyttiin luomaan turvallisuuskoulutuksen yhdenmukaista sisältöä. Työryhmän tavoitteena on ollut luoda sisältö turvallisuuskoulutukselle kattamaan teollisuudessa tarvittavat perustiedot sekä antamaan yhdenmukainen perusta ennen työpaikkakohtaista perehdytystä. Standardin mukainen koulutus ei korvaa työpaikkakohtaista perehdytystä. 

Standardin laadinnasta on vastannut työryhmä PSK 68/3 TYÖTURVALLISUUSKOULUTUS, jossa on mukana tuotannon, suunnittelun, koulutuksen, konsultoinnin sekä tarkastuksen edustajia. Jatkoaskeleena työryhmä on luomassa standardia PSK 6804 työturvallisuuden syventävälle peruskoulutukselle, jonka koulutussisältö on suunnattu esim. työlupien myöntäjille, vastuullisille esihenkilöille ja muille työnantajan edustajille.

Lisätietoa standardista sekä työryhmästä: psk-standardisointi.fi