Standard Solutions Group

Työturvallisuuskoulutukset ovat yksi merkittävimpiä tapoja huolehtia henkilöstön työturvallisuudesta teollisuuden alalla. Koulutusten sisällöt ovat kuitenkin jokaisen koulutuksia tarjoavan tahon itse määriteltävissä, jolloin eri turvallisuuskoulutuksen saaneet työntekijät voivat olla täysin eri tasoilla työturvallisuuden suhteen.

Teollisuuden alalla on jo pitkään peräänkuulutettu työturvallisuuskoulutuksille yhtenäisempää pohjaa, joka vastaisi paremmin juuri teollisuuden tarpeisiin. Jukka Koistinen, PSK Standardisoinnin toiminnanjohtaja kertoo, että PSK 6803 standardi on kehitetty vastaamaan näihin haasteisiin teollisuudessa.

"Standardi tarjoaa ratkaisun haasteeseen", Koistinen aloittaa. Hän kertoo, että standardisointi mahdollistaa yhtenäisten käytäntöjen ja ohjeistusten luomisen, mikä helpottaa niin yritysten toimintaa kuin parantaa työntekijöiden turvallisuutta. "Teollisuusyritykset laativat omia ohjeita siitä, miten he toimivat. Ajan kanssa ymmärrettiin, että tämä on pieni maa, joten eikö kannattaisi tehdä yhdessä, jotta saataisiin parhaat käytännöt kaikille käyttöön", hän jatkaa.

Pia Vuorinen, SSG Standard Solutions Groupin Suomen Business Development and Compliance Lead,  lisää, että standardin PSK 6803 tavoitteena on yhdenmukaistaa ja yhtenäistää koulutusten sisältöä, antaen samanlainen perusta koulutusten sisällöstä kaikille koulutusten tarjoajille ja yrityksille. "Yhdenmukaisuus säästää aikaa ja lisää tehokkuutta erityisesti teollisuuden alihankkijaverkostossa", hän selventää.

Koistinen ja Vuorinen ovat molemmat olleet mukana PSK 6803 standardin laatineessa työryhmässä PSK 68/3 ja jakavat nyt näkemyksiään siitä, mitä uusi standardi tuo mukanaan ja miksi sen kehittäminen on tärkeää. "Jos konsensus teollisuudelta on tarpeeksi suuri, ja uudelle standardille on aito tarve, niin lähdemme viemään asiaa eteenpäin," Koistinen kertoo. PSK Standardisoinnin roolia hän kuvailee neutraaliksi ja puolueettomaksi kehitysyksiköksi, jonka tehtävänä on varmistaa, että standardit palvelevat koko alan tarpeita, sekä laajemminkin yhteiskuntaa.

Standardin kehittäminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista. Koistinen kertoo, että prosessiin liittyy tiivis yhteistyö eri toimijoiden kanssa. "Työryhmä on avoin, kuka tahansa jäsenistöstä voi tulla mukaan. Standardi lähetetään lausunnolle koko meidän jäsenistölle, joka varmistaa sen, että meillä on konsensus." Tämä takaakin sen, että standardi on laadukas ja kattava, ja että se heijastaa aidosti teollisuuden tarpeita.

Uuden standardin odotetaan tuovan selkeyttä ja yhtenäisyyttä työturvallisuuskoulutuksiin. "Tärkeintä on, että tunnistetaan avainasioita ja avainalueita", Koistinen painottaa. Vuorinen lisää, että standardi mahdollistaa myös paremman koulutuksen ja osaamisen arvioinnin. "Tämän päälle voidaan luottavaisin mielin rakentaa koulutus, joka vastaa siihen tarpeeseen, joka kentällä on", hän sanoo.

Yritysten välinen yhteistyö on ollut keskeinen osa standardin kehitystä. "Työturvallisuus on ehkä niitä harvoja alueita, joissa yhteistoiminta ja avoimuus yritysten välillä on helppoa", Vuorinen toteaa. "Yhteinen asia, jota kaikki haluavat kehittää parempaan suuntaan.” Koistinen on samaa mieltä ja haluaa nostaa esille työryhmän merkityksen standardin kehittämisessä: "Eri yritysten ja teollisuuden toimialojen edustajat ovat työskennelleet samassa työryhmässä yhteisen edun edun vuoksi. Tämän standardin tehtävänä on taata laadukas työturvallisuuskoulutus, joka on kehitetty nimenomaan teollisuuden tarpeisiin. "

Sekä Koistinen että Vuorinen toivovat PSK 6803 standardin leviävän laajalti teollisuuden käyttöön. Mitä useampi yritys vaatii tämän standardin mukaista työturvallisuuskoulutusta, sitä parempi pohja teollisuuden työturvallisuudelle saadaan luotua.

Tämä uusi standardi työturvallisuuskoulutuksille on merkittävä askel kohti turvallisempaa työympäristöä. Sen avulla voidaan luoda yhdenmukaisia koulutuksia, jotka hyödyttävät kaikkia alan toimijoita. Työturvallisuus ei ole vain yksittäisten yritysten asia, vaan yhteinen ponnistus, jonka avulla voimme varmistaa, että kaikki pääsevät vahingoittumattomina kotiin työpäivän päätyttyä.

 

PSK 6803 standardin mukaiset työturvallisuuskoulutukset 

SSG valmistelee parhaillaan PSK 6803 standardin mukaista työturvallisuuskoulutusta, joka tulee saataville syksyllä 2024. Haluatko ottaa standardin mukaiset koulutukset käyttöön yrityksessäsi? Ota yhteyttä Suomen toimistoomme.