ABB Power Grids Sweden AB Ludvika

Det är ingen överdrift att kalla Ludvika för ABB-koncernens centrum för kraftöverföring. Här har ABB den mest omfattande och kompletta verksamhet inom kraftöverföringsområdet.

Enheterna i Ludvika utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system som gör det möjligt att överföra elkraft på både långa och korta avstånd. Över 90% av produktionen går på export. För att behålla sin ledande ställning inom kraftöverföring satsar ABB i Ludvika på en omfattande forskning och utveckling. Ett mål är att alla produkter ska ha högsta möjliga kvalitet och säkerhet med minsta miljöpåverkan.

Källa: ABB AB Ludvika

Krav SSG Entre grundkurs
Krav lokal kurs
Tillgängliga språk
Svenska Engelska (UK)
Kontakt: Richard Yngvesson, Chef för arbetsmiljö och miljö, 0240-78 35 47, richard.yngvesson@se.abb.com Kontaktperson Entreprenörer: Jan Fagerheim, Säkerhetschef, 0240-78 42 56, jan.fagerheim@se.abb.com