Standard Solutions Group

Paul Rapacioli föreläser på SSG Säkerhetskonferens 2020

Författare och samhällsgranskare samt grundare av nyhetssajten ”The Local”. Paul kommer att lyfta bilden av Sverige från ett utlandsperspektiv. Vad är det som gör Sverige så populärt? Hur ser icke-svenskar på arbetsmiljö? Hur mycket vågar man utmana befintliga kulturstrukturer?

Grundare av nyhetssajten ”The Local”, författare och samhällsgranskare
Engelsmannen Paul Rapacioli är grundare av nyhetssajten The Local, som publicerar svenska nyheter på engelska. Sajten har sedan starten 2004 publicerat över 40 000 artiklar om Sverige, expanderat till nio europeiska länder och når ut till fem miljoner läsare om månaden. Målet är att ge objektiva, nyanserade nyheter och fördjupa människors förståelse av livet i Sverige. Sverige har länge varit en förebild inom välfärd, teknologi, design och musik, men också när det gäller öppenhet, jämlikhet och tolerans.

 ”Sweden's values are pretty much the most progressive in the world, which makes the country a problem for people who are opposed to things like gender equality. That makes Sweden's brand, Sveriges varumärke, controversial and powerful. Ultimately, it's happening because Sweden matters, which is something to be proud of. ”

Bilden av Sverige i världen håller på att förändras. Sverige har i lång tid lyfts fram för sin välfärd, sina framsteg inom teknologi, design och musik. Nu hotas denna bild. Varför? Paul Rapacioli menar att det som verkligen utmärker Sverige i världen är att det länge legat i framkant när det gäller tolerans, öppenhet och jämlikhet. Just därför blir Sverige en måltavla för de som inte delar samma värderingar. Nyheter filtreras, förvrängs (medvetet eller omedvetet) och ibland rent av fabriceras för att “bevisa” vad som händer när man tillåter t.ex. invandring – titta bara på Sverige.

<  Tillbaka till Säkerhetskonferensen 2021