Standard Solutions Group

LKAB:s logotyp är monterad på nya fläkthuset i Kiruna
Fotograf: G. Rúnar Gudmundsson / Alm & ME

LKAB berättar om den omtalade flytten av staden Kiruna ur ett säkerhetsperspektiv. Samhällsomvandlingen handlar i grunden om att på ett ödmjukt sätt ta hand om människor och bygga förtroende lokalt och regionalt.

Att flytta en stad med säkerhet i fokus
Det hör inte till vanligheterna för ett gruvbolag att flytta delar av samhällen. Därför sätts LKAB i nya situationer kopplat till den pågående samhällsomvandlingen i Kiruna och Gällivare kommuner. Vi ska på ett ansvarsfullt sätt avveckla områden som med tiden ska övergå till förmån för LKAB:s fortsatta gruvverksamhet.

Samhällsomvandlingen handlar i grunden om att på ett klokt och ödmjukt sätt ta hand om människor och bygga förtroende lokalt och regionalt. Rent praktiskt ägnar vi oss åt bland annat nyproduktion, avveckling, flytt av hus, sanering och ombyggnationer. Inget projekt är det andra likt, men säkerhetsarbetet är alltid prioriterat.

I alla projekt arbetar LKAB tillsammans med kunder, underentreprenörer och leverantörer så att även samhällsomvandlingen följer den säkerhetskultur som kännetecknar koncernen.

Malin Fors, samhällsomvandlingen LKAB

Malin Fors Projektledare KMA (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) för samhällsomvandlingsenheten.
Malin arbetar med att se till att alla samhällsomvandlingsprojekt arbetar systematiskt med KMA- frågorna, från upphandling till driftsättning. Rätt rutiner ska vara på plats och jag säkerställer även att lagar och regler följs. Det krävs en god dialog med entreprenörerna för att arbetsmiljöfrågor ska vara en naturlig del av arbetet. Vi gör det här gemensamt, LKAB och våra entreprenörer, med målet att alla ska komma hem hela från arbetet, dvs. noll olycksfall.

Linda Bjurholt, miljöchef

Linda Bjurholt Miljö- och Arbetsmiljöchef på LKAB 
Linda leder det övergripande Miljö- och Arbetsmiljöarbetet i LKAB. Till sin hjälp har hon en ganska stor stab och många medarbetare ute i verksamheterna av människor som jobbar med att förbättra processer och arbetssätt i syfte att skapa en bättre miljö, både för omgivningen och för de människor som finns i och i närheten av våra verksamheter. Säkerhet med människor och miljö i fokus ska gälla oavsett om vi bryter malm, transporterar pellets eller flyttar samhällen.

<  Tillbaka till Säkerhetskonferensen 2021