Standard Solutions Group

Selene Cortes

Föreläsare & konsult i psykosocialt arbetsmiljöarbete

Utmattningssyndrom och psykosocial arbetsmiljö i praktiken
Det är svårt att prata om psykisk ohälsa, och särskilt på jobbet där det kan vara skamfyllt, tabubelagt och stigmatiserat. Vad betyder egentligen begreppet, och hur mycket angår det jobbet? Kan man berätta hur man känner till sin chef, fortfarande bli sedd som en resurs på jobbet och sedan tryggt ha sitt lönesamtal om två veckor? Därtill är psykisk ohälsa är dyrt. Både för individen och för arbetsgivaren. Selene berättar ur ett teoretiskt och personligt perspektiv om psykisk ohälsa, utmattning och gränslöst arbete.

Datum: 19 mars
Tid: kl 10:10 

Datum: 20 mars
Tid: kl 19:10