Standard Solutions Group

Ingela Ekebro & Susan Björkqvist

Projektdirektör och HSM-chef projekt Helios, SCA

Heliosprojektets hantering av arbetsmiljön
Ingela Ekebro (projektdirektör) och Susan Björkqvist (HSM-chef) om Heliosprojektets arbetsmiljöarbete, allt från säkerhetsfrågor till arbetsstruktur och stresshantering. Hur kan vi förebygga olyckor och ohälsa? Hur sänka stressen i ett arbete som i sig är stressfyllt? Måste man alltid vara tillgänglig utanför jobbet?

Datum: 19 mars
Tid: kl 12:45