Standard Solutions Group

Anna Bergsten

Jurist/expert arbetsgivarfrågor Svenskt Näringsliv

”Psykisk hälsa och OSA – vilket ansvar har du?”
Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, arbetstagaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Hur ställer vi oss till träning på jobbet, arbetstider och gränslöst arbete? Vad innebär Arbetsmiljöverkets snart tre år gamla föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö? Anna Bergsten, jurist och arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv, ger en interaktiv föreläsning om ansvar och krav.

Datum: 19 mars
Tid: kl 14:10