Standard Solutions Group

Anders Nordmark

Expert från Agerus

Hur utvecklar man en hållbar arbetskultur?
Hur en god och hälsofrämjande arbetssituation kan skapas genom att förbättra villkoren för prestation - till nytta för både individ och organisation. Ett vetenskapligt såväl som praktiskt perspektiv på hur man kan utveckla en långsiktigt hållbar arbetskultur.

Datum: 19 mars
Tid: kl 13:25