Standard Solutions Group

Tack för din medverkan på SSG Säkerhetskonferens 2023

Nedan hittar du allt talarmaterial från årets konferens, saknar du något eller har andra frågor kring konferensen är du alltid ​​​​​​välkommen att höra av dig till oss på​ konferens@ssg.se

Sidan kommer ligga uppe fram till 20 augusti 2023.

Dagarnas Mentimeter-frågor

Cecilia Österman, Linné­universitetet

Se presentationsmaterial del 1

Se presentationsmaterial del 2

Mentimeter

Karin Ståhl, GoToWork

Hur mycket effektivare och produktivare blir vi genom att lägga in tid och utrymme för ”hjärnvila” mellan möten under en dag?
Det är inte så mycket effektivitet eller produktivitet i det korta perspektivet vi är ute efter när vi söker lägga in hjärnvila. Det är att förebygga framtida ”problem”, öka förmågan att fokusera, samt minska stress.

Läs mer här: https://news.microsoft.com/sv-se/2021/04/22/ny-forskning-visar-att-hjarnan-behover-pauser-under-arbetsdagen/

Hur ser det ut för de som jobbar operativt med produktion? Vill de vara på plats eller jobba hemifrån?
Jag har ställt frågan till ett par forskarkompisar. Oftast ställs inte frågan till den yrkeskategorin på det sättet. Det som genomsyrar anställda, oavsett roll och befattning, är att man vill göra bra för sej själv, för teamet och för arbetsgivaren. Många yrkeskategorier ifrågasätter inte huruvida man kan/ska arbeta på den ena platsen eller på den andra. Denna frågeställning kan bli lite av en ”lyxfråga”, vilket jag anser det vara viktigt att vi undviker, så vi inte hamnar i en debatt; storstad eller mindre stad, längre eller kortare väg till arbetet, tjänsteman eller arbetare, t ex.

Vid arbete i produktionen måste man på morgonen se till att allt är under kontroll. Efter det kan man fokusera.
Självklart, kan bara hålla med. Ett effektivt sätt kan t ex vara stand-up-möten på morronen, eller andra former som ni säkert har provat er fram till. Dessa möten kan man se som ett ”gemensamt fokus” också för att tillse att verksamheten rullar. Att vi säger fokusera i början på dagen är för att då är hjärnan som mest utvilad, eller ska i alla fall vara det. Har man ett arbete där man vet att man blir avbruten, eller att man behöver vara tillgänglig, då är det så.

Har forskningen kopplat till Rock och Siegel's mentala hälsotallrik förändrats/utvecklats sedan 2011?
Andra forskare har tagit vid och gjort vissa egna tolkningar men grunden är densamma. Mer kan läsas här: https://neuroleadership.com/healthymindplatter

Hur får man tag i GDQ material?
Generellt kan man läsa om GDQ här: https://gdq.se/sv/

Se presentationsmaterial 

Andreas Stjärnhem, StickyBeat

Se presentationsmaterial

Jim Wallenberg 

Varför tror du är största anledningen till att företag inte arbetar mer fokuserat med säkerhetskulturen i stället för rutiner, skydd och beteenden?

Det korta svaret blir nog för att det är lättare. Det är lättare att skriva en instruktion, köpa in hjälmar och kommendera. Jämfört med att skapa ett genuint engagemang, goda och trygga relationer samt välfungerande, inkluderande och tillitsfulla team och samarbeten som dels är en grundförutsättning för, men också direkt bidrar till en hållbar säkerhetskultur.

Och anledningen till att vi har svårt för det här är till stor del bristande kompetens i mänskligt ledarskap. Vi är ofta duktiga på att driva och effektivisera en verksamhet , men tyvärr sällan lika bra på att leda och utveckla människor och team. Det längre svaret på din enligt mig mycket relevanta fråga är till stor del vad jag resonerar kring i boken ”En mänsklig bok om business”.

Anders Granqvist, Södra

Fantastiskt att tillåtas rekrytera och att det visar sig ge effekt. Hur har ni lyckats få med alla medarbetare i säkerhetsarbetet? Att vilja!
Naturligtvis har vi en bit kvar innan vi lyckats få med alla våra medarbetare i vårt säkerhetsarbete. Men genom att hela tiden repetera våra budskap, visa på föredömliga beteenden men även få medarbetarnas delaktighet i det praktiska arbetet (t.ex. riskbedömningar) ser vi hur vi förflyttar oss i rätt riktning.

Bra jobbat Södra!
Tack!

Vad är 30-sekundersregeln?
Ett verktyg för att få våra medarbetare att tänka efter före t.ex. ett ingrep i en maskin vid produktionsstörning. En app på telefonen med några utvalda frågor som ska kunna genomföras på 30 sekunder. Skulle även kunna likställas med en lightversion av SSG Riskinventering.

På vilket sätt har sågverksbranchen uppfyllt SAM och medföljande lagkrav tidigare? De senaste 20 åren?
Vi i vår verksamhet men även flera av våra branschkollegor har en historisk skuld sedan många år tillbaka. Detta beror på flera faktorer som vi tagit med oss i vårt program med säkerheten först.

Du nämnde att skyddsombud inte alltid fick vara delaktig vid utredningar, men att det alltid samverkas med medarbetare. Var är anledningen till att inte alltid samverka med skyddsombud som enligt lagstiftningen ska ges möjlighet att delta? Ju fler olika samverkansparter desto bättre input brukar det ju bli.

Anledningen kan vara flera, i vissa fall har brist eller tillgänglighet till skyddsombud varit en bidragande orsak. I andra fall kan det historiskt handla om en okunskap. I nuläget har vi tagit fram arbetsmetoder som säkerställer samverkan.

Se presentationsmaterial

Charlotta Dahlgren, Stockholm Exergi 

Hur mäter ni att er säkerhetskultur förbättras?
Genom en arbetsmiljöpuls som vi har genom företaget andfrankly. En av frågorna är om arbetsmiljöarbetet prioriteras av ledningen.

Har ni hjälp av konsulter i BBS, någon expert?
Nej vi har istället valt att utbilda några av våra arbetsmiljöspecialister till att bli certifierade i OBM/BBS.

Hur involverar ni era entreprenörer/ leverantörer i säkerhetsarbetet?
Speciellt samordningen.  Genom morgonmöten där alla entreprenörer är samlade. Där går vi igenom vilka riskfyllda arbetsmoment som ska genomföras under dagen och vilka säkra beteende som behövs. Hur man ska arbeta för att inte skapa risker för varandra är en del av detta. 

Ibland påstås att att vissa säkerhetssktiviteter som t ex riskobservarioner dom är bonusgrundande, riskerar att kvaliteten på dem försämras. Hur ser ni till att kvaliteten på era safety walks håller bra kvalitet?
Vi granskar alla Safety Walks. De som inte håller tillräcklig kvalitet tas bort och personen får en återkoppling för att förstå hur man ska göra annorlunda framåt för att uppnå tillräcklig kvalitet.

Vilka deltar på safety walks?
Chefer och medarbetare. 50% av alla Safety Walks ska gås av en chef för att målet ska nås.

Vad är det för skillnad på safety walk och skyddsrond?
En Safety Walk fokuserar på dialogen och positiv förstärkning av säkra beteenden. En Skyddsrond kollar på en specifik risk eller område och följer en checklista.

Hur många anställda? 740.

Karin Zingmark

Varför är det så svårt att ta tag i dåliga beteenden? Ledare duckar så ofta för detta.

Många människor undviket konflikt - det är obehagligt och skapar ofta stress och oro. Att ta tag i dåliga beteenden kan vara något som kan leda till konflikt, så det är en typisk sån sak som vi gärna skjuter på. Trots att detta beteende både påverkar omgivningen negativt samt riskerar att sprida sig. 

Ett sätt att ge sig själv bättre förutsättningar för att hantera detta är att fokusera på att bygga tillit i teamet. En grupp med hög tillit har lättare att prata öppet om svårigheter, och kan ge varandra rak feedback utan att det gör ont och leder till konflikt. Så bygg upp tilliten genom att exempelvis läggs energi på att uppmärksamma positiva beteenden och resultat, avsätta tid för att bygga relationer och genom att öppna upp och visa sårbarhet. Successivt kommer det bli enklare att ta tag i det som skaver. Lycka till!

Se presentationsmaterial

Teresa Acuna Lopez, Culture by Design 

Se presentationsmaterial

Se Mentimeter-svar

Ge din utvärdering