Standard Solutions GroupCharlotte Dahlgren, arbetsmiljöchef på Stockholm Exergi, kommer dela med sig av deras arbete med fokus på säkra beteenden som en nyckelfaktor för att höja säkerhetskulturen inom bolaget.

Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag och med resurseffektiva lösningar tryggar vi den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, el, kyla och avfallstjänster. Vi värmer över 800 000 stockholmare och vårt 300 mil långa fjärrvärmenät är navet för de samhällsnyttor som vi skapar tillsammans med våra kunder och samarbetspartners.

<- Tillbaka till SSG Säkerhetskonferens 2023.