Standard Solutions Group

Cecilia Österman, Universitetslektor i sjövetenskap med inriktning mot arbetsmiljö och arbetsliv kommer som talare till årets Säkerhetskonferens
Cecilia Österman är universitetslektor på Linneuniversitetet i sjöfartsvetenskap med inriktning mot arbetsmiljö och arbetsliv.

Cecilias forskning omfattar både den tekniska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön med fokus på det proaktiva, främjande arbetsmiljöarbetet. Det övergripande målet med hennes forskning är att undersöka och förevisa hur väl utformade tekniska och organisatoriska system som är anpassade för människans förmågor och begränsningar kan bidra till både verksamhetens prestanda och människans välbefinnande.

<- Tillbaka till SSG Säkerhetskonferens 2023.