Ann-Sofie Zaks SKF Group

SKF engagerade , med hjälp av Canucci, hela organisationen i 69 länder i dialog för att förstå hur bolaget och arbetsplatsen kan utvecklas på kort och lång sikt genom att nyttja AI.

Genom att använda AI förstås människors input, oaktat språk eller grammatik, och varje röst ges lika stora betydelse och inverkan. På detta sätt gav organisationens kollektiva intelligens stöd i det fördjupade strategiarbetet och synliggjorde vad som blockerar och vad som kan möjliggöra ett starkare och ett snabbare utvecklat SKF. En start på en fortsatt dialog med alla medarbetarna i SKF.

Hör Ann-Sofie Zaks, Senior Vice President HR SKF Group, berätta mer under årets SSG Säkerhetskonferens. 

Tillbaka till SSG Säkerhetskonferens 2022. 

Anmäl dig här