Standard Solutions Group

Andreas-stjarnheim-stickybeat-ssg-säkerhetskonferens

Med nästan trettio års erfarenhet av kreativa verksamheter så har Andreas Stjärnhem ägnat större delen av sitt liv åt att låsa upp kreativiteten hos sig själv och andra för att lösa komplexa och utmanande problem.

Hans bestämda uppfattning är att kreativitet inte är magi, men den kan verkligen kännas magisk när den får vingar. Allt handlar om att utöka sin möjlighetsyta, den yta av möjligheter, insikter och tankar som faktiskt kan leda till nya banbrytande lösningar.

Idag är titulerar han sig även hjärnmassör och proffsdemonstrant. Hjärnmassör kommer ur det dagliga arbetet att träna sig själv, andra och hela verksamheter i kreativitet då det är en förmåga som verkligen kan väckas till liv, underhållas och utökas. Proffsdemonstrant kommer ur hans ständiga korståg för att förklara att kreativitet och innovationsförmåga finns hos alla människor, hela tiden, men att vi som samhälle gärna tror och verkar för att få ska få chansen att visa upp de talangerna och förändra vår morgondag med dem. 

Sticky Beat är idag hans möjlighetsyta där han tillsammans med sina tolv kollegor tar sig an utmaningar såsom personlig säkerhet inom industrin, mänsklig närhet i palliativ vård och suicidprevention genom ökad psykisk hälsa i samhället.

<- Tillbaka till SSG Säkerhetskonferens 2023.