Light bulbs on blue background

SSG Elansvarsträff 2021

Tema: 'Regelrätt'.

2021 genomfördes SSG Elansvarsträff fysiskt och det var många som såg fram emot att nätverka samt utbyta erfarenheter.

Om SSG Elansvarsträff

SSG Elansvarsträff samlar nära 100 personer varje år för nyheter, erfarenhetsutbyte och nätverkande inom elsäkerhetsområdet. 

Konferensen är ett uppskattat forum i branschen där verksamma inom el och elsäkerhet får möjlighet att träffas, få konkreta tips och råd för att ta sitt arbete vidare. Träffen har arrangerats årligen sedan 1999. 

Har du frågor?

SSG Elansvarsträff 2019

Innehall_2021_elansvarstraff


Innehåll 2021

Årets tema är "Regelrätt" med fokus på de regelförändringar som skett under året med representanter från Elsäkerhets- och Arbetsmiljöverket på plats. Arbetet med ett gemensamt regelverk för Industriella innehavare har pågått under året i SSG’s AG49. Detta arbete kommer att vara ”den röda tråden” i år.Dag 1: Onsdag 24 november

 

10:00
Inledning dag 1

 

Förändringar i regelverket

 

 

Vad påverkas efter förändringar i regelverk?

Handbok för innehavare SSG 4502, AG 49

Potentialutjämning och EMC

Nätkoder

SSG El-kommitté

Tekniska meddelanden

17:00

Avslut dag 1, mingel

Dag 2: Torsdag 25 november

08:30

Inledning dag 2

Inspirationsföreläsare

Erfarenheter - gemensam syn

Förändringar i regelverket

 

 Anmäl dig här!

Avslut dag 2

 

 

 

Deltagare på SSG Elansvarsträff 2019

SSG Elansvarsträff 2019 med den uppskattade talaren Jim Wallenberg

SSG Elansvarsträff 2019 med den uppskattade talaren Jim Wallenberg.

Återblick (2019):

Dagarna bjöd på många insikter och intressanta föreläsningar kring engagemang och elsäkerhetsarbete. Ensam är inte stark, vi lär oss av varandra.  Jesper Ek, nominerad till årets talare 2019, var en av talarna som pratade om hur vi når lyckade resultat genom att jobba med våra medarbetare. Hans Thedin, gav oss en gripande historia kring hans möte med en ljusbåge.  

Citat från deltagare: 
"Dagens höjdare var nog Jim Wallenbergs framträdande. En både humoristisk och tankeväckande beskrivning av problemet med att få engagemang när det gäller "tråkiga" ämnen som till exempel elsäkerhet och att följa regler och anvisningar..."

Läs mer här 

 

Kontakta oss

Fyll i formulär för att komma i kontakt med oss och anmäla ditt intresse för SSG Elansvarsträff nyhetsbrev.

Vill du komma i kontakt med oss direkt? Kontakta Patrik Lund på 060 - 14 15 75 Senior advisor inom elsäkerhet och ansvarig för SSG Elansvarsträff.

Kontakta oss

Fyll i formulär för att komma i kontakt med oss och anmäla ditt intresse för SSG Elansvarsträff nyhetsbrev. Vill du komma i kontakt med oss direkt? Kontakta Patrik Lund på 060 - 14 15 75 Senior advisor inom elsäkerhet och ansvarig för SSG Elansvarsträff.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.

SSG samverkar med industrin för att hitta bästa lösningen på gemensamma problem. Setting new standards.

Vilka är SSG?

SSG Standard Solutions Group skapades av industrin för över 60 år sedan. Genom samverkan med industrin tar vi på SSG fram hållbara och nyttoskapande standardiserade lösningar som ökar industrins effektivitet och därmed konkurrenskraft.

Att hitta de mest effektiva lösningarna för gemensamma problem är kärnan i vår verksamhet och hjälper industrin att uppfylla lagkrav, bli mer säker och hållbar.