SSG Elansvarsträff. Konferensen är ett uppskattat forum i branschen där verksamma inom el och elsäkerhet får möjlighet att träffas, få konkreta tips och råd för att ta sitt arbete vidare.

SSG Elansvarsträff

Tema: 'El-ledning'.

På årets konferens kommer vi fokusera på innehavaren och hur man leder företagets elsäkerhetsarbete. 

Datum: 25-26 november 2020, lunch till lunch
Plats: Digitalt 
Pris: 4 900 kr

Anmälan är nu stängd! 
Är du deltagare och vill ansluta dig till konferensen? Kontakta oss på konferens@ssg.se 

Se program 

Om SSG Elansvarsträff

SSG Elansvarsträff samlar nära 100 personer varje år för nyheter, erfarenhetsutbyte och nätverkande inom elsäkerhetsområdet. 

Konferensen är ett uppskattat forum i branschen där verksamma inom el och elsäkerhet får möjlighet att träffas, få konkreta tips och råd för att ta sitt arbete vidare. Träffen har arrangerats årligen sedan 1999. 

Har du frågor?

SSG Elansvarsträff 2019

SSG Elansvarsträff 2020 program och talare


Innehåll 2020

Tema: El-ledning med fokus på innehavaren och hur man leder företagets elsäkerhetsarbete. I rådande tider är det viktigt att vi hittar nya vägar för säkert nätverkande, därför blir årets konferens digital. Ambitionen är givetvis att försöka skapa en känsla av att vara 'på plats', så nära det är möjligt. 

Elsäkerhetsverket deltar som vanligt med möjlighet att ställa frågor. 


Innehavaren:
Kartläggning 

Få koll på anläggningen, utrustning, riskklassning och beräkningar av typfall. Vi lyfter bra exempel från verkligheten, hur gör andra?


Framtiden
i backspegeln

Michael Hardt tog oss på en intressant resa 2016 kring paradigmskiftet. Och nu flera år fram i tiden ser vi hur hans förutsägelser går i uppfyllelse. Michael är nu tillbaka och reflekterar med 'framtiden i backspegeln'.  


Innehavaren:
Riskbedömning

Vilka grundkrav bör ni ha och hur ska ni bedöma förekommande arbetsgång?  Vi tittar på kompetenskrav A, B, C, D och kategorisering utifrån kartläggning.  Vi lyfter bra exempel från verkligheten, hur gör andra?


Rapport från verkligheten

Mer information kommer snart.

Innehavaren:
Åtgärder

Hur skapar vi tekniska förbättringar och åtgärdsplaner?  Samt sätter standardiserade instruktioner, skyltning och PPE. Vi lyfter bra exempel från verkligheten, hur gör andra?


Potentialutjämning

Cecilia Axelsson är civilingenjör inom elkraft och expert på potentialutjämning. Vi reder ut rådande begreppsförvirringar och hur ni kan spara tid i ert dagliga arbete.

Innehavaren:
Uppföljning

Informera, genomför åtgärdsplaner, utbilda och följ upp. Säkerställ tillbuds- och avvikelsehantering. Vi lyfter bra exempel från verkligheten, hur gör andra?


Hur hanterar vi brand i elutrustning?

Räddningstjänsten. 
Mer information kommer snart.

Deltagare på SSG Elansvarsträff 2019

SSG Elansvarsträff 2019 med den uppskattade talaren Jim Wallenberg

SSG Elansvarsträff 2019 med den uppskattade talaren Jim Wallenberg.

Förra året (2019):

Dagarna bjöd på många insikter och intressanta föreläsningar kring engagemang och elsäkerhetsarbete. Ensam är inte stark, vi lär oss av varandra.  Jesper Ek, nominerad till årets talare 2019, var en av talarna som pratade om hur vi når lyckade resultat genom att jobba med våra medarbetare. Hans Thedin, gav oss en gripande historia kring hans möte med en ljusbåge.  

Citat från deltagare: 
"Dagens höjdare var nog Jim Wallenbergs framträdande. En både humoristisk och tankeväckande beskrivning av problemet med att få engagemang när det gäller "tråkiga" ämnen som till exempel elsäkerhet och att följa regler och anvisningar..."

Läs mer här 

 

Kontakta oss och gör en intresseanmälan!

Fyll i formulär för att komma i kontakt med oss och anmäla ditt intresse för SSG Elansvarsträff. På så vis håller du dig uppdaterad med information som rör konferensen. Denna anmälan är ej bindande. 

Vill du komma i kontakt med oss direkt? Kontakta Patrik Eriksson på 060 - 14 15 75 Senior advisor inom elsäkerhet och ansvarig för SSG Elansvarsträff.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.

SSG samverkar med industrin för att hitta bästa lösningen på gemensamma problem. Setting new standards.

Vilka är SSG?

SSG Standard Solutions Group skapades av industrin för över 60 år sedan. Genom samverkan med industrin tar vi på SSG fram hållbara och nyttoskapande standardiserade lösningar som ökar industrins effektivitet och därmed konkurrenskraft.

Att hitta de mest effektiva lösningarna för gemensamma problem är kärnan i vår verksamhet och hjälper industrin att uppfylla lagkrav, bli mer säker och hållbar.