Vi är inne i en mycket spännande fas och söker dig som vill vara med att bidra till våra ambitiösa expansions- och försäljningsmål. Nu söker vi en affärsområdeschef för Hållbarhet. Vill du arbeta för en mer hållbar industri i en tjänst där du får möjlighet att utveckla både din egen kompetens och bidra till vårt utvecklingsarbete? Då kan det här vara rätt tjänst för dig!

Sök idag!

Om tjänsten

Ditt uppdrag blir att leda och driva affärsområde Hållbarhet med inriktning på innovation av framtidens standarder. Syftet är att utveckla affärsområdets tjänster utifrån ökad efterfrågan på värdeskapande digitala lösningar. Med den allt snabbare utvecklingen inom svensk industri är fokus på att arbeta med strategier för grön och digital omställning för ökad konkurrenskraft. Sverige ska vara en ledande industrination där industrin är en avgörande del i klimatomställningen. Nya tjänster och erbjudanden inom affärsområde Hållbarhet ska komma att skapa nytta för våra ägare och svensk industri, internationellt och inom Sverige.

Du kommer att ansvara för att säkerhetsställa organisationens leveransförmåga utifrån den starka tillväxt vi ser på befintliga tjänster nationellt och internationellt och för att möta både nya och befintliga kundbehov.

Som affärsområdeschef är du portföljansvarig för affärsområdets produkter och fördelar kapaciteten för IT utveckling i agila tvärfunktionella produktteam för att uppnå bästa effekt för våra kunder.

I rollen ingår personal-, budget-, och verksamhetsansvar för affärsområdets ca 20 medarbetare bestående av produktchefer, rådgivare, utbildare, kommittéprocessledare, gruppchefer och leveranspersonal. Ca 10 personer av dessa är direktrapporterande. Utöver det arbetar du i nära samarbete med andra funktioner som till exempel försäljning, kommunikation, marknad och IT. Du kommer att ha stort eget mandat att utifrån identifierade behov bygga och strukturera resurser inom din grupp och område.

Tjänsten som affärsområdeschef Hållbarhet är direkt underställd VD och du ingår i SSGs ledningsgrupp. Placeringsort för tjänsten är Sundsvall och resor i tjänsten ingår, uppskattningsvis ca 50 dagar per/år.

Vem är du?

För att lyckas i rollen som affärsområdeschef Hållbarhet behöver du ha en väl utvecklad innovativ förmåga och drivs av att utveckla nya områden med dokumenterat goda resultat. Du har god kunskap och förståelse för industrins nuvarande och framtida behov av omställning och hållbarhet. Vidare har du ett naturligt intresse för digitalisering och utvecklingsfrågor.

Du har erfarenhet av internationell industri och flera års erfarenhet av ledarskap på strategisk och operativ nivå.

Personlighetsmässigt är du driven, målinriktad och trivs med att skapa goda relationer och samarbeten med andra. Du ser till att nå uppsatta mål och är lyhörd för andras inspel. Du har förmågan att fånga upp kundbehov och utveckla affärer. Du är en naturlig och trygg ledare som självständigt planerar ditt eget arbete samtidigt som du är duktig på att involvera och inkludera andra.

För att trivas i rollen bör du också känna igen dig i följande:

  • Stort intresse för digitalisering och innovation
  • Erfarenhet från internationell industri och /eller tjänsteleverantör till internationell industri som ansvarig i ledande befattning på såväl operativ som strategisk nivå
  • Erfarenhet av förändringslednings- och innovationsledning
  • Flytande kunskaper i svenska och engelska

Högt intresse för SSG s ledande principer affärsmässighet, kvalitet, kundfokus och hållbarhet, som våra värderingar Respekt, Ansvar, Öppenhet och Proaktivitet, skapar bra förutsättningar.

Vad kan vi erbjuda dig

SSG är i en stark tillväxtfas och du blir en viktig del av det strategiska arbetet. Vi erbjuder dig ett variationsrikt arbete där du får vara en del av både utveckling och utmaningar kopplat till tillväxten. På SSG satsar vi på ledar- och medarbetarutveckling och att utveckla vår kultur. Vi arbetar i agila tvärfunktionella team och har korta beslutsvägar med stor möjlighet att påverka utvecklingen inom respektive ansvarsområde. Vi har stort fokus på vår egen arbetsmiljö och en hållbar prestationskultur, vilket skapar trivsel och gemenskap.

När det går bra för SSG delar vi gemensamt på en del av vinsten. Friskvård är viktigt för vårt välbefinnande och vår prestation varför vi uppmuntrar detta.

Kontakt

Vi samarbetar med Jefferson Wells i denna rekrytering och har du frågor eller vill veta mera är du välkommen att ringa Karin Frisendahl, 070- 377 45 46, karin.frisendahl@jeffersonwells.se. Det går också bra att kontakta Mats Jakobsson, VD, 070-564 35 53.

Din ansökan vill vi ha via länken nedan senast den 2 oktober.

Ansök här

Om SSG

SSG samlar svensk industri och skapar standardiserade tjänster för att göra industrin mer säker, effektiv och hållbar. I över 60 års tid har några av svensk industris främsta experter samverkat i våra kommittéer för att hitta gemensamma lösningar på gemensamma problem, lösningar som SSG förverkligar. Resultatet är ett brett utbud av tjänster, standarder och kurser för anläggningar, entreprenörer och leverantörer. SSG är i stark tillväxt och våra ambitioner är höga. Vi arbetar för en breddning av våra erbjudanden på en internationell marknad, där vi ser både tillväxtpotential och möjligheter till förvärv. Våra fokusområden är arbetsmiljö, hållbarhet och digitalisering där moderna arbetsmetoder och digital teknik lägger grunden för nya tjänster som gör internationell industri konkurrenskraftig. På huvudkontoret i Sundsvall arbetar cirka 80 personer och vi finns även representerade i Stockholm, Norrköping, Göteborg, Växjö och Bollnäs. SSG - Setting new standards.

SSGs affärsområde Hållbarhet hjälper industrin att ta fram hållbara lösningar i tvärindustriella nätverk. Affärsområdet ses idag som ett kunskapscenter för industrin inom områden som inköp, projekt, förråd och artikelhantering, såväl som underhåll, driftssäkerhet och elsäkerhet. Genom väl förankrad samverkan resulterar arbetet i industriella standarder som ger stöd vid upphandling, projektering, montage och underhåll. De tjänster som idag levereras till industrin från affärsområdet är elsäkerhetsutbildningar, tekniska standarder, leveranskontrakt och artikelhantering via en industrigemensam produktdatabas. Kunderna innefattar många branscher inom industrin och är i allt större omfattning globala. En viktig del i uppdraget är omvärldsbevakning för att säkerställa att SSG driver innovation för industrins bästa inom området.