Standard Solutions Group

General Electric, under lång tid ett av USAs och världens ledande tillverkningsföretag, är i full färd med att digitalisera verksamheten. Det är en väldig förändring och enligt den egna prognosen ska dess "Industrial Internet" inte bara resultera i en årlig produktivitetsvinst på minst en miljard dollar från 2020, utan också leda till nya affärschanser.

Industrial Internet är ett begrepp som myntats av General Electric och som i praktiken kommit att användas närmast synonymt med Internet of Things, även om det uttrycket kan ges en något bredare innebörd och också inkludera konsumentprodukter.

Förenklat handlar det om att koppla samman analytiska processer med både maskiner och människor. De nya digitala nätverken kan övervaka och samla in information, analysera och bearbeta data som hjälper till att ge ett bättre och säkrare underlag för beslut i ett tidigare skede, innan något verkligen händer.

Den digitalisering, som inletts och som nu håller på att i grunden förändra traditionella produktionsprocesser, är så långtgående att Industrial Internet eller Internet of Things utgör en central del av vad som kallas den fjärde industriella revolutionen, ett teknologiskt genombrott som öppnar för en samverkan mellan artificiell intelligens, robotar, data- och bioteknik och som kommer att påverka hur människa och maskin förhåller sig till varandra.

Tekniktung industri

General Electric, som har en omsättning på över 126 miljarder dollar och satsar fem miljarder dollar årligen på forskning och utveckling, bildades i en sammanslagning av flera företag som var kopplade till uppfinnaren Thomas Edison, till glödlampan och en rad andra nya produkter som föddes med elektriciteten. När New York-börsen 1896 först lät sammanställa det index som bär namnet Dow Jones var General Electric ett av de företag som valdes för att gett ett mått för börsutvecklingen. Idag är det den enda aktien i indexet, som varit med hela vägen från starten.

Även om General Electric sedan länge hämtat en betydande del av sina intäkter från finansiell verksamhet, så är det fortfarande ett tekniktungt industriföretag som tillverkar allt från utrustning för industriautomation, kraftgenerering, eldistribution och utvinning av olja och gas till järnvägslok, flygmotorer, avan- cerade sjukvårdsprodukter, kylskåp och diskmaskiner.

Ett digitalt industriföretag

Efter att länge ha varit en stabil favorit på Wall Street var det tummen ned på aktiemarknaden under 2017. Rörelseresultatet har inte riktigt levt upp tillförväntningarna, samtidigt som börsen generellt intagit en alltmer utbredd skepsis mot stora industrikonglomerat. Aktien har under senare tid mest varit en belastning på Dow Jones index.

Så när General Electric nu försöker ingjuta ny framtidsoptimism för företaget på finansmarknaden är det ingen tillfällighet att det marknadsför sig som ett "digitalt industriföretag". Begreppet rymmer en vision, där Industrial Internet ska ge stora kostnadsbesparingar för den egna verksamheten – alltså minst en miljard dollar årligen från 2020 – vilket bör bidra till att hyfsa till vinstsiffrorna.

Men än viktigare för framtiden är att General Electric för ut budskapet att företaget är väl rustat att utifrån Industrial Internet utveckla nya produkter, som kan generera framtida intäkter och lägga grunden för en stark tillväxt. Den förändringsprocess som inletts är så långtgående att den till och med beskrivits som att det mer än sekelgamla General Electric genomgår inget mindre än en pånyttfödelse.

En kommande expansion ska ske genom att erbjuda andra industriföretag datatjänster, som kan bidra till en omställning mot digital tillverkning och stora produktivitetsvinster.

Samarbete med Apple

Mot den bakgrunden ställs nu stora förhoppningar på den mjukvaruplattform som utvecklats inom företaget – om än vid en för ändamålet särskilt inrättad enhet i Silicon Valley – och som och getts namnet Predix. General Electric har inget emot om Predix uppfattas som ett operativsystem för industrin och en parallell till Android eller Apples iOS för mobiltelefoner.

Jämförelsen framstod som mer påtaglig när General Electric i slutet av förra året också ingick ett samarbetsavtal med Apple. Avsikten är att kombinera mjukvaruplattformen Predix med Apples operativsystem, så att nya applikationer kan tas fram för iOS. Data som kommer från Industrial Internet kan därmed enkelt hanteras på en iPhone eller in iPad. Enligt General Electric handlar det om en transformering, som kommer att helt förändra industrins sätt att arbeta.

Obegränsade arbetsområden

Om de optimistiska prognoser som nu förs fram förverkligas handlar det också om en gigantisk marknad som öppnas. Från General Electric sida hänvisas till studier som visar att Industrial Internet globalt kan ge produktivitetsvinster på mer än 1 900 miljarder dollar år 2020. Företaget lyfter också fram uppskattningar – de beskrivs till och med som återhållsamma – som säger att den globala marknaden för Industrial Internet redan idag representerar ett värde på närmare 250 miljarder dollar. Det innebär en högre värdering än för vad som kan kallas konsumentinternet, som vid det här laget utgör en mer etablerad marknad.

Trovärdigheten i dessa prognoser och bedömningar stärks av att det finns närmast obegränsade användnings- områden. När maskiner kopplas ihop i Industrial Internet kan sensorer i en jetmotor, en vindturbin eller en oljepipeline ge signaler om att problem är på väg att inträffa innan något verkligen hänt. Strikt ekonomiskt betyder det att det blir lättare att undvika kostsamma produktionsstörningar. Tekniska problem kan rättas till innan de inträffar och tillverkningen måste avbrytas för kortare eller längre tid. Det handlar om mycket pengar, inte minst vid processer för energiutvinning.

Förbättrad säkerhet

Men Industrial Internet kan även förbättra säkerheten på flera plan. Potentiella olyckor med fara för personal kan förhindras. Det gäller särskilt om Industrial Internet kan utvidgas, så att maskiner kan kommunicera med en infrastruktur i samhället utanför det egna företaget.

Ett exempel som General Electric lyfter fram är när något illavarslande fel är på väg hända med ett tåg fullt med passagerare. Lokomotivet kan då sända information till nästa annalkande station, där förberedelser kan göras för åtgärder som behöver vidtas. Om inte annat kan väntande passagerare få reda på att de måste räkna med en försening. Ett tillväxtområde som General Electric knyter förhoppningar till är cybersäkerhet. När maskiner kopplas ihop kan ett försvar stärkas mot cyberattacker som kan hota ett företags verksamhet.

Nytt kapitel skrivs

Och så finns det naturligtvis även mer triviala applikationer i framtidsvisionen. Som det "intelligenta kylskåpet", som på egen hand håller koll på att basvaror, som normalt finns på plats, fylls på vid behov. Den otrevliga upplevelsen av att vakna upp, gå och laga frukost bara för att upptäcka att det varken finns ägg eller apelsinjuice i kylskåpet ska helt enkelt inte behöva inträffa längre. För kylskåpet har på egen hand upptäckt vad som saknas och via internet skickat en beställning på varor, som sedan levereras till hushållet.

Utvecklingen av Internet of Things och allt vad det innebär lär därmed även innebära att ett nytt kapitel skrivs i den långa historien om relationen mellan människa och maskin