Standard Solutions Group

SSAB i Luleå har under en längre tid arbetat mycket aktivt för att öka entreprenörssäkerheten ute i företagets anläggningar. Ett framgångsrikt exempel på detta är det unika initiativet Arbetsmiljöforum för entreprenörer.

Sedan sex år tillbaka träffas Arbetsmiljöforum för entreprenörer tre gånger om året för att under fyra intensiva timmar gemensamt utveckla det praktiska säkerhetsarbetet för entreprenörer på SSAB i Luleå.

– Varje firma får skicka två representanter och totalt samlar vi ett 80-tal externa entreprenörer plus ytterligare cirka 20-interna deltagare vid varje träff, säger Jonna Barsk, verksamhetsstrateg på SSAB.

Workshop med teman

De noga förberedda träffarna är utformade som fyra timmar långa workshops. Varje möte har ett tema, som deltagarna fått vara med och bestämma under träffarna innan.

– De teman vi väljer är alltid baserade på deras önskemål. Det blir som en utbildning om vilka säkerhetsregler som gäller, vilka händelser som inträffat och vad som är aktuellt just nu. Vi gör grupparbeten och delar med oss av våra kunskaper, tankar och synpunkter. Deltagarna vill verkligen ha en dialog med oss och med de andra entreprenörerna, säger Jonna Barsk.

Mellan mötena bearbetar en arbetsgrupp från SSAB resultaten från grupparbetena och förbereder nästa träff. Samtidigt återanvänds erfarenheterna från mötena för att förbättra det interna säkerhetsarbetet.

Markant medvetandehöjning

SSAB har inga problem med att få entreprenörerna att komma. Träffarna är mycket populära. Och resultaten har inte låtit vänta på sig.

– Vi och entreprenörerna själva tycker att säkerhetsarbetet förbättrats väsentligt under dessa sex år. Vi har fått ett helt annat fokus på säkerhet och säkerhetskultur, säger Jonna Barsk och återger ett konkret exempel:

– Vi har sedan länge haft ett system, där vi utfärdar arbetstillstånd för varje enskilt jobb som ska utföras på anläggningarna. Arbetstillståndet utfärdas av den samordningsansvarige. Tidigare var det sällan som det fanns en riskbedömning kopplad till tillståndet. Det är något vi nu har arbetat hårt med och idag efterfrågar alla som utfärdar arbetstillstånd en riskbedömning av arbetet innan de kan sätta igång. Vi vet att detta förebygger olyckor. Forumet har också medfört en ökad säkerhet även för SSABs egna interna entreprenörer. Det har skett en markant medvetandehöjning inom hela organisationen.

Utmaningar

Men det har naturligtvis funnits och finns fortfarande utmaningar.

– Inledningsvis möttes vi av tveksamheter från vissa entreprenörsfirmor, som var rädda för att upplevas som besvärliga om och när de framförde kritik. Därför har vi arbetat mycket med att bygga upp förtroendet mellan parterna. Genom positiv feedback när de ger konstruktiv kritik visar vi att vi menar allvar med vårt säkerhetsarbete. Det är högt i tak och idag vågar alla delta i utvärderingarna. Vi har jättebra diskussioner tillsammans, säger Jonna Barsk.

Vad som dock ännu inte är löst är problemet med för få rapporter.

– Vi tycker att firmornas entreprenörer rapporterar för lite och definitivt mindre än våra egna anställda. Vi ser visserligen en ökande trend och det tycker vi är bra. Men vi vill vi ha in ännu fler riskobservationer och rapporter om tillbud. Vi är övertygade om att mörkertalet här är stort och vi har ju under den här perioden tyvärr varit drabbade av två dödsolyckor för entreprenörer, vilket har varit jättejobbigt för alla. Vi har lärt oss mycket av dessa tråkiga händelser, säger Jonna Barsk.

En annan utmaning för forumet är att bibehålla intresset över tid.

– Det måste vara nytt och spännande varje gång och det får inte upplevas som att vi har samma träff tre gånger om året. Vi vill också att erfarenheterna från arbetsmiljöforumet ska sprida sig som ringar på vattnet. Därför är vi noga att ha bra material, som deltagarna får med sig för att återge i sina egna organisationer. Vi vill ju att kunskapen ska nå alla, slutar Jonna Barsk.