Standard Solutions Group

– Vi arbetar ständigt in i minsta detalj med vårt eget hållbarhetsarbete för att nå våra uppsatta mål. På senare tid har vi börjat se att vårt hårda arbete lönar sig genom att vi nu faktiskt kan hjälpa andra företag i deras strävan att nå de globala hållbarhetsmålen inför 2030, säger BillerudKorsnäs kommunikations- och hållbarhetsdirektör Henrik Essén, som med nya innovativa säckar faktiskt kan påvisa att företaget idag kan ta betalt för hållbarhet.

Skogsindustrin har kommit långt i sitt arbete med att anpassa resursanvändning, uppnå miljövänliga tekniker och industriprocesser för att underlätta en hållbar utveckling. Så långt att den faktiskt kan kosta på sig att hjälpa andra industrier på vägen. Ett gott exempel är BillerudKorsnäs samarbete med byggindustrin.

 Förpackningar skapar ett stort värde i princip i alla produktvärdekedjor och BillerudKorsnäs strävar därför efter att positionera sig framåt i dessa kedjor. Detta arbete har bidragit till att skapa nya helhetslösningar tillsammans med andra aktörer, säger Henrik Essén, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på BillerudKorsnäs.

Gränslöst samarbete

BillerudKorsnäs utveckling av cementsäcken D-sack är ett gott exempel på ett hållbarhetssamarbete över branschgränserna. Den löser ett avfalls- och arbetsmiljöproblem för byggindustrin. Förr förpackades cementen i plastsäckar, som efter de tömts i cementblandaren ofta sågs slängda öppet på byggarbetsplatser innan de förpassades till avfall för plast. Men efter det att BillerudKorsnäs upplösningsbara, fiberbaserade D-sack lanserats är skräpiga byggarbetsplatser ett mindre problem. Cementförpackningarna har blivit hållbara.

– En betydande marknad har helt plötsligt öppnats för oss och samtidigt hjälper vi en annan bransch med ett stort problem«, säger Henrik Essén.

Holistiskt synsätt

Tidigare var även dammet från det torra oblandade cementet ett problem. Med hjälp av BillerudKorsnäs innovation har arbetsmiljön kunnat förbättras, eftersom papperssäckarnas material är porösa samtidigt som pappersstrukturen släpper ut luften ur förpackningarna. Detta bidrar till att cementen dammar mindre. När cementblandaren sedan väl har fyllts, så läggs säckarna tillsammans med cementen i blandaren, där de upplöses tillsammans med cementen.

– Vi utvecklade säcken i samarbete med en kund. Det är ett viktigt exempel på att vi som industri måste ut i verkligheten, utanför grindarna, för att få ett holistiskt synsätt«, säger Henrik Essén och avslutar:

– Vi har tidigare inte lyckats sälja produkter endast med hjälp av hållbarhetsaspekten, men nu har vi faktiskt lyckats med det. Vi har kommit långt i Norden och massa- och pappersindustrin är helt outstanding när det gäller hållbarhetsprestanda. Vi har en bra bas att bygga på. Om vi dessutom är lite mer öppna för intryck och samarbeten och lyckas omsätta kompetens i affärer, så går vi en mycket ljus framtid till mötes.