Standard Solutions Group

Utbyggnaden av SCA Östrand är en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna. När fabriken startas våren 2018 får SCA Östrand den största produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen. Det kommer också att bli en fabrik i världsklass när det gäller konkurrenskraft, produktkvalitet, miljö – och arbetsmiljö. En helt ny driftcentral byggs utrustad med den allra senaste tekniken. 

För snart tio år sedan, 2006, investerades 1,7 miljarder i en ny sodapanna på Östrand. Då föddes planerna på att över tid fördubbla produktionen av sulfatmassa. Fem år senare investerades en halv miljard i en ny mesaugn. I augusti 2015 fattade SCAs styrelse och koncernledning beslut att investera 7,8 miljarder kronor i SCA Östrand för att bygga ut kapaciteten från 430 000 till 900 000 årston blekt barrsulfatmassa. 

Det är en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna och den största i Norrland någonsin. Den nya fabriken kommer att stå klar i oktober 2018 och SCA Östrand får då den största produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen. Det kommer också att bli en fabrik i världsklass när det gäller produktkvalitet, miljö och konkurrenskraft. Projektet har fått namnet Helios, efter solens gud i den grekiska mytologin. 

Projektet tar tre år 

”Nybyggnationen inkluderar en ny vedplan, ett nytt renseri, en ny fiberlinje med blekeri och kokeri, en ny torkmaskin, där vi parallellt behåller den gamla, med två nya balningslinjer, en ny kausticering som byggs inne i den gamla sodapanna, en ny koldioxidanläggning och en ny indunstning. Vi köper också en ny turbin för att maximera elproduktionen, samtidigt som sodapannan kommer att expanderas. Sedan kompletteras även vattenreningen med två nya bassänger. Därutöver är det i sig ett jätteprojekt att knyta ihop samtliga projekt med markavlopp, rörbryggor, råvattenhantering, matarvattenhantering, rörsystem mellan avdelningarna, fjärrvärme, gashantering och kylsystem, där bland annat 38 kilometer rör ska monteras”, säger Anders Rönnqvist, projektledare för den nya driftcentralen på SCA Östrand, och fortsätter: 

”Vi kommer att öka nettoöverskottet på elproduktion med 248 procent. Samtidigt har vi dessutom byggt ett nytt stickspår för tågtrafiken. Vi kommer kunna ta emot tåg, som är 600 meter långa i framtiden. Varje dygn planerar vi för fyra tågset med 2000 kbm massaved vardera.” 

Investeringen omfattar åtta olika delprojekt. Varje delprojekt är oerhört omfattande och kommer att innebära stora logistikutmaningar. 

Helt ny driftcentral 

Mitt i hjärtat av den nya fabriken byggs en helt ny driftcentral i tre och ett halvt plan. 

”Det blir ett gemensamt kontrollrum för fiberlinje, som renseri, energiåtervinning och återvinning. Här samlas också produktionen under dag- och nattskift, produktionsledningen och närunderhållsorganisationen”, säger Anders Rönnqvist, projektledare för den nya driftcentralen på SCA Östrand. 

Driftcentralen blir supermodern och utrustad med senaste teknik. Från entrén är det ren zon, där alla bär inneskor och överdragstofflor eftesom så gott som alla större utrymmen får ljudabsorberande mattor. Kontrollrummet och ett av konferensrummen är gasskyddade och på plan två finns hjärtat i driftcentralen, nämligen kontrollrummet. 

”Vi kör sex skift med cirka 20 personer i varje skift. Eftersom många gör jobb utomhus på fabriksområdet, så kommer inte alla att vara i kontrollrummet samtidigt”, säger Anders Rönnqvist. 

Den senaste tekniken 

Alla processer får gemensam teknik med samma styrsystem från ABB - 800xA. Arbetsplatserna är utrustade med CGMs Extended Operator Workplace. Det handlar om sju arbetsstationer – en för varje process i fabriken samt en för simulering - med 4,5 meter breda rundade bord kompletterade med tre 55-tumsskärmar upptill och 27-tumsskärmar nedtill, där operatörerna får en överblick över processen med hjälp av olika processbilder och kamerabilder. 

”ABB har med hjälp av den senaste forskningen tagit fram arbetsutformningarna för att operatörerna ska få en så bra överblick och en så ergonomisk arbetsplats som möjligt. De kommer att få personliga taggar med vars hjälp de kan anpassa bordens höjder och skärmarnas djup”, säger Anders Rönnqvist. 

Varje tagg kan ha tio personliga inställningar, bland annat en för sittinställning, en för ståinställning och en inställning vid larm. 

”Ovanför arbetsplatsen finns en ljuddusch, vars högtalare riktar ljudet nedåt. Utanför ljudduschen hörs ingenting. På de stora skärmarna har vi även ett larmtak med LED-lampor som lyser med olika ljussken upp i taket, beroende på vilken fas som avdelningen kör i. Grönt ljus innebär inga larm, rött ljus fabrikslarm och violett ljus personlarm. Då vet omgivningen att de inte bör gå dit för att snacka hockey”, säger Anders Rönnqvist och fortsätter: 

”Vi gör den här stora satsningen med gemensam driftcentral för att få den bästa uppstarten av den nya fabriken. Vi vill stärka kommunikationen och öka närheten till varandra och närmaste chef. Det blir en attraktiv arbetsplats med bra möjligheter att utvecklas. Operatörerna kan täcka upp för varandra när de lär sig nya processer och de ser helheten på ett helt annat sätt.” 

Stor förändring för många 

Den ordinarie produktionen ska fortgå som normalt under hela projekttiden. Som mest beräknas cirka 1500 personer arbeta på fabriksområdet samtidigt. Under byggtiden kommer mellan fyra och fem tusen årsverken att utföras på SCA Östrand. När den nya massafabriken väl är i drift kommer personalstyrkan vara ungefär lika stor som tidigare, det vill säga 300 anställda (inklusive SCA underhåll, som är en delad resurs med Ortvikens pappersbruk och Tunadal sågverk), trots den fördubblade kapaciteten. Däremot kommer det krävas fler arbetstillfällen i kedjan fram till fabriken. Den ökade råvarumängden kommer att ge närmare 600 arbetstillfällen i skog och virkestransporter, samtidigt som den ökade hanteringen av färdiga produkter beräknas ge ca 120 nya arbetstillfällen. 

”Det här innebär är en stor förändring för många. Det blir en otroligt attraktiv arbetsplats och arbetsmiljö, där de anställda får möjlighet att lära sig nya processer och ny teknik av varandra”, slutar Anders Rönnqvist.