Standard Solutions Group

Hur är din arbetsmiljö? Här kommer fem tips för den anställde, för chefen och för mångsysslaren som hjälper dig till en bättre arbetsvardag.

Tips till den anställde

 1. Använd lunchen eller annan matpaus vid skiftarbete för nödvändig återhämtning
 2. Prata med varandra. Kollegiala samtalsgrupper ger socialt stöd och förebygger stress.
 3. Gör scheman, som tillåter återhämtning och värna om din sömn
 4. Töm huvudet. Hitta en passande avspänningsmetod och använd denna regelbundet.
 5. Testa din stressnivå för att i tid att upptäcka signaler på osund stress.

Tips till chefen

 1. Ge all trygghet och information du kan
  Stress och press handlar inte bara om att ha mycket att göra. Det handlar också om osäkerhet i arbetet, som leder till ökad ångest och mindre motivation. Omtänksamhet och ärliga svar stärker banden och gör att medarbetarna presterar mer och känner mindre stress.
 2. Var rättvis
  Känslan av orättvis behandling skapar missämja mellan kollegorna. Var uppmärksam på om någon känner sig åsidosatt. Försök tillbringa lika mycket tid med alla, lyssna på alla på möten och förklara varför du fattar de beslut du fattar.
 3. Stötta och säg tack
  Flera studier visar att chefer har lättare för att ge kritik än för att dela ut beröm. Tala med medarbetarna, ge feedback och tacka för bra insatser. Visa att företaget bryr sig om det medarbetarna presterar.
 4. Var klippan som medarbetarna kan luta sig mot
  Att känna sig trygg är en nyckelfaktor för att minska stress och att trivas på jobbet. Visa medarbetarna att du är en person de kan lita på – att du förstår vad ledarskap innebär och finns där när det blåser.
 5. Håll vad du lovar
  Om du inte kan hålla vad du lovar – lova inget! Se till att det du säger också blir gjort.

Till mångsysslaren

Att driva flera projekt samtidigt, leder lätt till stress och sämre effektivitet. Att ställa om mellan olika arbetsuppgifter tar tid, energi och fokus. Deltagande i olika team kan också kräva olika roller. Här är fem tips för att klara av arbetet med parallella projekt.

 1. Prioritera och informera
  Skapa överblick. Stäm av dina projekt regelbundet – hur ligger du till och vad är det för deadlines som närmar sig?
 2. Planera strategiskt
  Fokusera på de uppgifter som kräver mest koncentration. Bestäm vad du måste uppnå och vad som krävs för att fixa det. Håll dig sedan stenhårt till det.
 3. Fokusera
  Sätt på autosvar på mailen och den fasta telefonen.
 4. Kommunicera
  Rapportering hjälper projektledaren att få bättre koll på läget. Stöter du på problem - flagga för förseningar. Signalera också när du tar på dig en ny uppgift.
 5. Se till att utvecklas
  Ta själv ansvar för din utveckling. Sätt upp mål och tala om för projektledaren hur du vill utvecklas. Avsätt också tid och schemalägg för att det ska hända.

Tipsen kommer från WE 1/2019. Vill du få WE hem i brevlådan? Klicka här.