Standard Solutions Group

Appar och säkerhet är en kombination, som det slår gnistor om. Flera appar har under senare tid lanserats inom säkerhetsområdet, varav SSG On site är den app som kanske har kommit längst i sin användarfunktionalitet.

Under senare tid har SOS Alarm lanserat en app, där du kan få uppdateringar om olyckssituationer i närområdet, samtidigt som den avger en positionering till SOS Alarm om var du befinner dig om du själv har råkat ut för eller är inblandad i en olycka.

Appar och säkerhet hör ihop, menar Sticky Beat

– Det är en intressant och funktionell app, som är bra att ha och som du förhoppningsvis aldrig behöver använda. Appar som löser specifika behov på ett strömlinjeformat sätt är de som fungerar bäst. Att via mobilen på ett enkelt och direkt sätt hjälpa människor med att antingen effektivt spara eller också lustfyllt fördriva tid är det som skapar magi. Det är viktigt att ge människor magiska upplevelser via appen, säger Andreas Stjärnhem, Creative Director på innovationsbyrån Sticky Beat, som bland annat hjälper till med att förvalta SSG On site.

Ladda ner SSG On site

 

Andra säkerhetsappar som nyligen lanserats är bland annat Svevias app, som är kopplad till 112 och som är tänkt att öka säkerheten för medarbetare som arbetar på egen hand, liksom Detecht, som med hjälp av fallalgoritmer bistår motorcyklister genom att larma vid fall eller vid ett oregelbundet rörelsemönster och samtidigt positionera ut var denne befinner sig.

Ökad appmognad

Anledningen och bakgrunden till genomslaget för SSG On site och andra säkerhetsappar är givetvis den ökade mobil- och appmognaden bland medborgare och anställda.

– Tekniken blir bara bättre och billigare och beteendena förändras. Tiden jobbar alltid för dig. Så har det också varit för SSG On site. I och med att fler använder sig av appar, så blir genomslagskraften större, samtidigt som apparna blir allt mer användarvänliga. De tekniska möjligheterna med nya och olika sensorer i kombination med anpassningen till den kontext i vilken du befinner dig i, skapar nya möjligheter. Appar ska fungera och vara lättillgängliga under de fem minuter du har tid att titta på dem på bussen eller på fikarasten. De appar vi inte gillar sorterar vi bort, säger Nisse Bryngfors, utvecklare på Sticky Beat.

Skrämmande exempel

Därför får inte apparna bli allt för komplicerade och fullmatade.

– Det är viktigt att utveckla digitala koncept kring en bra kärna som är lätt att förstå. Det är lätt att bygga sönder appar. Ta till exempel taxiapparna, som numera börjar påminna om bokningssajter för charterresor. Det enda du som taxikund egentligen behöver är en enda stor röd knapp, som du trycker på när du vill ha en taxi och som samtidigt visar var du befinner dig. Andra skrämmande exempel är parkeringsapparna, som bygger parkeringsupplevelser som är fruktansvärt krångliga, säger Andreas Stjärnhem och avslutar:

– Samtidigt är det viktigt att ha innehåll som bidrar till att driva beteenden. Med populära inslag, som exempelvis lunchmenyn i SSG On site, ökar också chansen att du går in på andra sidor. Förväntningarna på upplevelsen i en app är idag högt ställda hos användarna.

Vill du veta mer om SSG On site? Läs mer och kontakta oss!