Standard Solutions Group

SSG seniora rådgivare, elsäkerhetsexpert och industriutbildare Johnny Jansson tackar nu för sig efter 20 år i SSG. Det är 20 mycket intensiva år, där SSG verkligen har tagit en position som ledande kraft när det gäller utvecklingen av elsäkerhet och elansvar inom svensk industri.

När Johnny Jansson kom till SSG 1998 fick han i uppdrag att starta upp SSGs utbildningsverksamhet för industrin och se till att SSG ligger i framkant när de gäller pedagogiskt och tekniskt utbildningsmaterial.

– Vi brukar få höra av deltagarna att vi har gjort ett tråkigt ämne som elsäkerhet roligt och intressant. Det är också SSG som har skapat begreppet ”elansvar”, säger Johnny Jansson.

Han har under sina 20 år tillsammans med industrin låtit utforma olika verksamhets- och industrianpassade utbildningar.

– Utbildningsmaterialet bygger till stora delar på vårt pedagogiska upplägg med praktisk inriktning, som knyter samman föreskrifter och SSGs rekommendationer med medlemsföretagens egna kunskaper, säger Johnny Jansson.

– När arbete med spänning kom som en arbetsmetod i föreskriften 1999, blev SSG nummer två i Sverige, som fick tillstånd att bedriva utbildning på denna metod. Då var jag tillsammans med Leif Stensinger från Elsäkerhetsverket med om att starta en referensgrupp med utbildningsföretag som hade tillstånd för att köra utbildning för arbete med spänning. Då började mitt och SSGs samarbete med Elsäkerhetsverket, som sedan vuxit genom åren.

Johnny Jansson har också under sina år på SSG varit med om att tillsammans med brukens elchefer bygga upp geografiska nätverksområden.

– Det nätverksarbetet har slagit väl ut. För närvarande finns det fem lokala nätverk och ett nytt som statar i februari 2019.

Vad är som mest har gjort intryck på dig under dessa 20 år?

– Då skulle jag framför allt vilja lyfta fram den nya elsäkerhetslagen, som kom under 2017. Det var en mycket viktig händelse i vars tillblivelse jag som representant för industrin i regeringens utredningsarbete aktivt var delaktig och där jag och SSG direkt kunde påverka innehållet. Elansvarsfrågor och att hjälpa företag att uppfylla ellagstiftningen har under de senaste åren blivit en stor arbetsuppgift för mig och SSG. Nya SSG 4501 som lanserades på Elansvarsträffen 2018 som jag varit med om att ta fram och som beskriver hur man ska göra för att uppfylla den nya ellagstiftningen, har en bra pedagogisk ansats.

På vilket sätt är denna nya lagstiftning viktig?

– Det är den största förändringen inom elsäkerhetsområdet som har skett under dessa 20 år. Den förra lagen var gammal och inte skriven för industrin, men nu har fokus skiftats om. Jag tycker att vi genom den nya lagstiftningen verkligen har lyckats sätta industrin på kartan.

En annan stor bedrift är väl skapandet av och kontinuiteten av den årliga arrangerade Elansvarsträffen, som även den fyllde 20 år i december 2018?

– Ja, Elansvarsträffen har varit ett inslag på den svenska arenan för elsäkerhet under 20 år och det satte även sin prägel på det senaste arrangemanget för en dryg månad sedan. Träffen har blivit något av en institution bland de elansvariga ute i den svenska industrin. Den har envist ägt rum i slutet på året ända sedan 1998. Den första träffen initierades av SSG Elkommittés dåvarande sekreterare Rolf Mattson. Året efter tog jag över stafettpinnen.

Vad är det som gör Elansvarsträffen så unik?

Det handlar främst om möjligheten till nätverkande bland andra elansvariga från industrin, liksom det faktum att vi inom SSG alltid jobbar standardiserat. Det är därför vi samlas 100 elchefer på samma plats år efter år.

Många kommer fram till mig under dessa dagar och säger att detta är deras livlina och viktigaste forum för att mötas med likasinnade och diskutera elsäkerhetsfrågor. Nyligen fick jag höra talas om en elektriker, som på grund av reseförbud inte fick åka till evenemanget. Då förklarade han att då tar jag semester, för jag ska och kommer att åka dit i alla fall. Då mjuknade hans chef.

Ett annat viktigt inslag är de tekniska meddelandena, där deltagarna är villiga att dela med sig av olika positiva och negativa händelser på sina arbetsplatser. Detta visar på stor transparens och tillit mellan deltagarna. Elansvarsträffens betydelse som viktigt forum betonas också av Elsäkerhetsverket deltagande på de flesta av alla de konferenser vi hittills har arrangerat genom åren.