Standard Solutions Group

Forskning visar att diversiferade grupper är mer lönsamma. Industrin släpar efter kring jämställdhetsfrågor, även om statistiken har förbättrats något. För första gången någonsin utgör kvinnorna en femtedel av börsbolagens ledningsgrupper och 32 procent av styrelseledamöterna. Stina Fagerman är försäljningsdirektör på Scania AG i Schweiz.

Varför är det så viktigt med jämlikhet och mångfald?

Min erfarenhet är att mångfald och jämställdhet är en viktig fråga för företagens resultat. Det är just i de heterogena grupperingarna, där det råder jämställdhet och mångfald, som kreativiteten och nytänkandet finns med bättre arbetskultur och resultat som följd. För att vi ska utvecklas och nå bättre resultat, så krävs det att vi nyttjar och tar tillvara på våra talanger på bästa sätt.

Hur betydelsefull är denna fråga för Scania?

Vi är ett globalt bolag med samma målsättningar överallt och vi har en kultur som verkligen värdesätter mångfald. Vi har idag 20 procent kvinnor i vår svenska organisation och 20 procent kvinnliga chefer i första linjen. Vi är långt ifrån i hamn än, nu måste vi gå vidare för att ta nästa steg.

Vi har en långsiktig plan med en klar uppföljning och en klar målbild i vårt jämställdhetsarbete och det har blivit mycket tydligt för alla medarbetare under de senaste åren. Jämställdhetsaspekterna är en given del i våra ledarutbildningar och vi eftersträvar att alltid ha med den på våra agendor. Detta arbete har också gett effekt. Under de senaste åren har vi fått flera kvinnliga VD:ar inom olika delar av Scania, vilket för mig som kvinna är inspirerande att se.

Hur går arbetet till rent praktiskt?

Som chef har jag ständigt en utmaning att ta hand om våra talanger och se till att vi får ut mer av dem. Vi måste också attrahera nya talanger. I och med att urvalsbasen av kvinnliga talanger från teknisk utbildning är lägre så tror jag att man måste börja ett steg tidigare. Scania jobbar tajt med skolor och högre utbildningar för att visa för eleverna och studenterna att det finns möjligheter inom fordonsindustrin även för kvinnor, vilket jag tror är rätt väg framåt.

Jag tror mycket på att synliggöra de kvinnor som finns i organisationen för att fler ska våga satsa på chefspositioner och även ha bra förebilder.

Jag är själv den fjärde generationen kvinnliga chefer i min familj. För mig har det varit en självklarhet att kön inte spelar någon roll när det gäller positioner. Sedan behöver vi också lyfta fram de ledare, män och kvinnor, som tror på mångfald och som därmed tillsätter chefer därefter.

Vilket tips vill du ge unga kvinnor, som befinner sig i början på sina karriärer?

Mitt tips till alla unga kvinnor är att söka sig till områden med resultatansvar. Då kommer de bort från frågan om kön. Själv jobbar jag som försäljningsansvarig – här syns det genast svart på vitt om det går bra eller om det inte går bra och detta oavsett kön. Ett annat tips är att aktivt söka sig till en organisation och chef, som värdesätter en heterogen grupp och ser vinsten i mångfald, då det är en bra grund för att nå framgång. Det innebär också att våga byta jobb om så inte är fallet.