Standard Solutions Group

Ny tjänsteägare för SSG On site, SSG Profile och SSG Academy är Markus Sjöholm, som började sitt arbete i februari. Digitalisering kommer att vara nyckeln i hans arbete med att utveckla arbetsmiljö- och hållbarhetsfrågor inom industrin.

Markus Sjöholm, SSG– Många industrier har en självklar ambition att arbetsmiljö- och hållbarhetsaspekten för anställda och entreprenörer skall vara på högsta nivå, och där skall SSG vara en självklar och förvald partner, säger Markus Sjöholm.

SSG har anställt Markus Sjöholm som ny tjänsteägare för SSG On Site, SSG Profile och SSG Academy. Ursprungligen från Malmö, bor Markus nu i Sundsvall och har tidigare arbetat i marknadsundersökningsbranschen. Hans kundorienterade bakgrund och analytiska förmåga gör att han ser goda möjligheter med att utveckla tjänsterna ytterligare.

– Jag ser en stor möjlighet med att utveckla tjänsterna, samarbetena och de kundnära relationerna, säger Markus Sjöholm. SSG har en unik ställning inom industrin och den vill jag upprätthålla. Många industrier har en självklar ambition att arbetsmiljö- och hållbarhetsaspekten för anställda och entreprenörer skall vara på högsta nivå, och där skall SSG vara en självklar och förvald partner.

Digitalisering blir en röd tråd i hans arbete, något som belyses extra av appen SSG On Site som lanseras under våren. I tjänsten får entreprenörer och besökare aktuell information om en anläggning direkt i mobilen.

– Med SSG On site har man verkligen haft örat mot rälsen och lyssnat på vilka behov som kunderna har, säger Markus Sjöholm. Digitaliseringen har flyttat in i våra liv utan tvekan och det är viktigt att vi inte glömmer bort att vara konkreta i vår utveckling och att kompetensen är tidsenlig och aktuell. Ett exempel är revisions- och redovisningsbranschen som har haft svårt att konkretisera digitala behov.

Arbetsmiljö tangerar hans tjänster, och Markus tror att industriell samverkan är en viktig del för fortsatt utveckling.

– När det gäller arbetsmiljöfrågan specifikt så tror jag på att det är helt avgörande att samarbete på tvärs i industrierna är avgörande. Ett bra exempel på detta är SSGs mycket duktiga kommittéer, slutar Markus.