Standard Solutions Group

SSGs nye tjänsteägare för SSG Entre och SSG Access, Magnus Björk, ser en stor belöning i att arbeta med frågor som kan rädda liv, och tror på en fortsatt stark utveckling för tjänsterna. Nu kommer han att jobba med två tjänster som gör industrin till en säkrare arbetsplats, fast på olika sätt.

– SSG kommer att fortsätta att målmedvetet utveckla SSG Entre-konceptet och säkerställa att entreprenörer inom industrin har den kunskap som krävs inom hälsa, miljö och säkerhet.

Säkerhet och arbetsmiljö är inget nytt för Magnus Björk, som nu tagit över rollen som tjänsteägare för SSG Entre och SSG Access. När han under skolåren sommarjobbade på Akzo Nobel Eka Chemicals i Sundsvall var hans farbror huvudskyddsombud på fabriken, och han kom tidigt i kontakt med arbetsmiljöfrågor.

– När jag jobbade på Akzo Nobel fick jag se hur säkerhetsarbetet fungerar på industrin på nära håll säger Magnus Björk. SSG har ett mycket starkt förtroende inom svensk industri och bygger på en samverkansmodell som är bevisat framgångsrik, speciellt när det gäller arbete inom hälsa, miljö och säkerhet.

SSG Entre har varit en framgångssaga inom svensk industri och blivit en standard för att utbilda entreprenörer inom arbetsmiljö och säkerhet. Och för Magnus är få saker är så motiverande som att arbeta med något som kan rädda liv.

– Det är svårt att hitta något som är mer motiverande än att arbeta med att leda en tjänst som inte bara kan rädda liv, utan också som gör att föräldrar kan återförenas med sina barn vid middagsbordet efter en dag på jobbet, säger Magnus Björk.

IT-bakgrund en styrka

De senaste 15 åren har Magnus arbetat på Check Point Full Disk Encryption (tidigare Pointsec) och varit med och utvecklat tjänsten till att bli en världsledande produkt för accesskontroll och kryptering av persondatorer. Nu flyttas fokus från IT-säkerhet till personsäkerhet, men steget är inte så långt som man kan tro. Tillträdes- och behörighetstjänsten SSG Access ser till att rätt person är på rätt plats, tack vare den kompetens som finns registrerad på entreprenören.

– SSG Entre och SSG Access är tätt sammankopplade tjänster med stor potential men som är mycket olika i grunden, säger Magnus Björk. Tillsammans kompletterar de varandra och skapar en säker arbetsplats både kompetens- och behörighetsmässigt.

Magnus bakgrund inom IT gör att han känner sig bekväm med sin nya arbetsvardag. Men han är samtidigt ödmjuk inför uppgiften.

– När det gäller IT har utvecklingen aldrig gått så snabbt som den gör just nu, och det gäller att inte bli fartblind utan att styra säkert, säger Magnus Björk. Det är viktigt att arbeta agilt och nära industrin för att anpassa och utveckla tjänsterna för att skapa optimalt värde.

En säker arbetsplats tillsammans

För att göra industrin till en säkrare arbetsplats är beteendet en viktig faktor menar Magnus Björk.

– Jag tror på att det gäller att arbeta proaktivt med att skapa ett säkert beteende och en hög medvetenhet om risker för olyckor, och bygga en kultur där alla tar ansvar för sin egen och andras hälsa och säkerhet, säger Magnus Björk.

Mycket handlar om att bygga en bra säkerhetskultur, något som inte låter sig göras helt enkelt. På SSG Säkerhetskonferens som arrangerades i februari i år, menade Marianne Törner som forskat i ämnet, att det tar minst fem år att förändra kulturen.

– Det är inte alltid helt enkelt att ändra en machokultur, säger Magnus Björk. Genvägstagande eller fusk kan vara anledningen till att den mänskliga faktorn blir anledningen till en farlig situation eller olycka. SSG kommer att fortsätta att målmedvetet utveckla SSG Entre-konceptet och säkerställa att entreprenörer inom industrin har den kunskap som krävs inom hälsa, miljö och säkerhet. Tillsammans bygger vi en säkrare arbetsmiljö!