Standard Solutions Group

”Med ett mer faktabaserat underhåll blir nyttan av att använda ny teknik betydligt större. Framtidens vinnare finns bland större företag i branscher, som byter teknik relativt snabbt”, säger Berndt Johansson, produktchef strategiska partnerskap hos underhållsleverantören Jernbro Industrial Services.

Finns det idag tillräckligt med kompetens inom industrin för att digitalisera underhållet?

”För ett effektivare underhåll blir det allt viktigare att delta redan i konstruktionsstadiet. De större företagen är idag ytterst noggranna redan vid anskaffningen med vilka krav de ställer ur ett underhållsperspektiv. Det är där man kan påverka att leverantörerna bygger in ny teknik för att möjliggöra framtida analyser och prognoser. De möjligheterna blir ännu bättre i takt med tillgången till allt större mängder data. Basindustrin ligger här långt framme och har en hög kompetensnivå.

Det är därför min bedömning att tekniksidan kommer att påverka underhållsverksamheten i allt större utsträckning framöver. Då blir det också viktigare att se till att underhållspersonalen även har den tekniska kompetensen.”

Vilka ska utveckla den digitala kompetensen – beställarna eller leverantörerna

”Vi talar här om spetsteknologi, som bäst utvecklas hos de som levererar systemen och produkterna men de måste ju självklart bygga på kunskap om vilka behov som finns hos beställarna. Det blir svårt även för de stora beställarorganisationerna att själva bygga upp alla kompetenser som krävs. Jag skulle gärna se att vi, som underhållsleverantör, fick mer möjligheter att ha mer fördjupade samarbeten med våra kunder kring den här typen av teknikfrågor. Det är i strategiska partnerskap med våra kunder, som vi kan bygga upp ny kompetens. Det handlar om en mer långsiktig och fördjupad relation, där vi har funktionsansvar och är den leverantör som är med och utvecklar underhållsansvaret hos kunden eller via ramavtal bli kundens prioriterade leverantör.”

Vilka tror du blir framtidens vinnare?

”Det är framför allt de större företag som har råd att anställa kompetent personal och som ligger i framkant för att ta hand om ny teknik och har kommit långt i sin underhållsutveckling. Är du fortfarande haveriorienterad i ditt arbetssätt, är det inte lätt att använda all ny information som finns tillgänglig. Då vet du inte vad du ska den till. Men jobbar du redan med tillståndskontroller, så har du större möjligheter att använda dig av den nya tekniken.

Framtidens vinnare finns också i de branscher, där man byter teknik någorlunda snabbt, de får ju på så sätt snabbare tillgång till den nya tekniken.”