Standard Solutions Group

Christel Benke, som har varit intimt förknippad med SSG Entres framgångar under de senaste 13 åren, är ny processledare för SSG Säkerhetskommitté och det nya Sågverksnätverket.

Christel Benke, SSGChristel Benke och SSG Säkerhet är två sidor av samma mynt. År 2005 startade SSG sin säkerhetskommitté och kommitténs första uppdrag blev att bana mark för en ny gemensam säkerhetsutbildning för entreprenörer. Året efter i maj 2006 anställdes Christel för att styra upp supporten till denna tjänst. Eftersom hon då var den enda anställda som bara hade fokus på den nya entreprenörsutbildningen, så innefattade arbetsuppgifterna allt från administration, fakturering och anslutningar till produktion och utveckling av kurser.

Sedan gick det fort – mycket fort. Fler kunder tillkom i rasande fart, liksom fler anställda.

– Idag har vi en hel supportorganisation med både första och andra linjens support, och ett särskilt gäng på fem personer som ansvarar för kursproduktionen, säger hon.

Nya utmaningar

Själv har Christel under senare år varit anslutningsprojektledare med ansvar för att ansluta nya kunder till SSG Entre, SSG Employee Safety (tidigare SSG Säkerhetskörkort) och andra webbaserade kurser.

– Så efter tolv år tyckte jag det var dags att göra något annat. Jag ville förända mina arbetsuppgifter och utvecklas i en ny riktning, Och eftersom jag alltid har tyckt att arbetsmiljö är ett roligt och spännande område, så kom jag tillsammans med min chef Lena Wiig fram till att jag skulle utbilda och förkovra mig inom arbetsmiljöområdet på halvtid. Och det har jag nu gjort sedan föregående höst.

Pluggar halvtid

Sedan september förra året har Christel vid sidan av sitt arbete på SSG studerat halvtid på distans.

– Hittills har jag bland annat läst kurser kring Organisatorisk och social arbetsmiljö, Hållbart arbetsliv samt Arbetsmiljö och hälsoarbete i ett tillämpat perspektiv. Jag har fått en bra start och nya insikter inom arbetsmiljöområdet.

I pågående kurs ingår en examensuppgift kring förebyggande och främjande hälsoarbete på en arbetsplats. Parallellt med detta kommer hon i ordinarie arbete att göra en förstudie i syfte att ta reda på vilka arbetsmiljöfrågor som SSGs industrikunder känner att de har mest behov av att få hjälp med.

Processledare för SSG Säkerhetskommitté

Vid sidan av studierna har Christel nu även övertagit ansvaret som processledare för SSG Säkerhetskommitté, liksom för det nystartade Sågverksnätverket. I samband med detta övertar Charlotta Olofsson, som hittills varit anslutningsprojektledare för tjänsten SSG On site, även samma roll för SSG Entre och SSG Employee Safety.

– Jag håller successivt på att lämna över mina nuvarande arbetsuppgifter till Charlotta. Vi har efter årsskiftet varit på gemensam turné och haft workshops hos många nya kunder, säger hon.

Från och med våren 2019 kommer Christel även delta i den interna arbetsmiljögruppen på SSG.

Namn: Christel Benke.
Ålder: 49 år.
Familj: Make, två vuxna söner 21 och 23 år gamla.
Bor: Villa i Bergsåker, Sundsvall.
Intresse: Promenader med den australiska terriern Bosse och körsång.