Standard Solutions Group

”Att skapa en bra och säker arbetsmiljö och en god säkerhets- och organisationskultur upplever jag som en av mina viktigaste och mest centrala utmaningar. Den svenska basindustrin ligger sedan flera år tillbaka på en fortsatt hög olycksfallsstatistik - 7,5 olyckor per en miljon arbetade timmar. Det är absolut inte OK och det är långt ifrån de mål som är uppsatta. Det måste vi göra någonting åt – nu”, förklarade BillerudKorsnäs nye VD och koncernchef Petra Einarsson, som var en av talarna på årets SSG Säkerhetskonferens.

Enligt BillerudKorsnäs nya VD Petra Einarsson, som var en av huvudtalarna på SSG Säkerhetskonferens den 20 mars i år, handlar säkerhet om mer än att bara bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är, enligt henne, viktigt att hela tiden ta tempen på företaget genom att värdera hur duktig verksamheten är på att arbeta med säkerhet proaktivt, metodiskt och systematiskt.

”Ur ett ledarskapsperspektiv fungerar ett brinnande fokus på säkerhetsfrågorna som en plog för att förbättra hela företaget. Om du hela tiden utgår från tron på att alla olyckor kan förebyggas, så utmanas metodiken i ledarskapet. Du får ledare som verkligen tror på att det är möjligt att metodiskt förebygga alla olyckor med hjälp av rotorsaks- och konsekvensanalyser. Sådana ledare blir med automatik också duktiga på kvalitetsförbättrande åtgärder och på jämställdhetsfrågor”, förklarade hon.

Ledarskapet avgörande

I slutändan kokar allt ner till att det är ledskapet som är avgörande.

”I företag som bedriver ett effektivt säkerhetsarbete finns det alltid duktiga ledare. Det är den lärdomen jag tar med mig från mina tidigare arbetsplatser. Säkerhetsarbetet utgår väldigt mycket från ett bra ledarskap och det är cheferna som formar ledarskapskulturen för hela företaget. Alla olyckor kan förebyggas oavsett rotorsaker. Att skapa en organisation som kan ta ansvar - det är ett tankesätt som har format mig som ledare under alla år på Sandvik och som jag också tar med mig till BillerudKorsnäs. Ett ständigt fokus på säkerheten - det sitter i ryggmärgen på mig.”

”Att vi bryr oss om varandra på våra arbetsplatser - det är en hygienfråga.”

Säkerheten går alltid först

För att verkligen förebygga alla olyckor och ha en säker arbetsmiljö är det, enligt Petra Einarsson, en absolut förutsättning att det finns en företagskultur, som på riktigt sätter säkerheten först.

”En sak som hjälper till är också att ha en koncernchef som är en god förebild och som kravställer när det gäller säkerhet och som belönar bra beteenden. Min roll ser jag som att ännu tydligare adressera frågan om en god koncerngemensam företags- och säkerhetskultur, där vi alla anställda strävar efter att förebygga alla olyckor”, förklarade hon och fortsatte:

”Säkerheten går alltid först. Alla i företaget måste känna sig trygga med att i alla fattade beslut går en allvarlig säkerhetsbrist alltid före produktiviteten. Jag har aldrig varit med om att detta varit något motstridigt. Däremot är det min erfarenhet att ett metodiskt arbetssätt med scenarioplanering oftast leder till färre produktionsstörningar, till ett proaktivt arbetssätt och till en arbetsmiljö som är bra och hälsosam för alla anställda.”

Mycket kvar att göra inom industrin

Och Petra Einarsson är inte imponerad av industrins säkerhetsarbete hittills.

”Jag tycker det är mycket problematiskt att fyra av tio tillfrågade personer inom industrin anser det vara en del av jobbet att skada sig på arbetsplatsen. Den svenska basindustrin ligger sedan flera år tillbaka på en fortsatt hög olycksfallsstatistik - 7,5 ddödsolyckor per en miljon arbetade timmar. Det är absolut inte OK och det är långt ifrån de mål som är uppsatta. Det måste vi göra någonting åt – nu!”