Standard Solutions Group

Under sina första två månader har SSGs nya processledare för el- och instrumentkommittérna, Carsten Lyth, valt att sätta sig in i och lära sig Elkommitténs redan välsmorda arbete. Nästa år är det dags för ett omtag av Instrumentkommittén. Visionen är här att skapa en ny industriellt väl förankrad kommitté med inriktning på automation och smart industri.

– Tanken är att vi här ska arbeta mer handfast med de gemensamma digitala utmaningar som idag finns ute på anläggningarna, säger han.

Carsten-Lyth-SSGCarsten Lyth kommer närmast från Siemens division Process Industries and Drives, där han var verksam under nästan arton år, varav de senaste nio åren som gruppchef för de automationsingenjörer, drivingenjörer och elkonstruktörer, som jobbade med paketerade affärslösningar och lösningsorienterade leveranser till processindustrin.

Även om arbetet innebar en del besök ute på anläggningarna och huvudkontoret i Stockholm, sköttes det mesta arbetet från kontoret i Sundsvall.

Varför tog du nu steget från leverantörssidan över till SSG?

– Jag behövde en ny utmaning i livet. Jag kände att jag hade varit länge på Siemens när den här möjligheten dök upp. Jag kände direkt att det här var en sådan roll, som ger mig möjlighet att jobba med industrin på bredden och i direktkontakt med industrikunderna . Jag kunde komma in i ett expansivt bolag, som befinner sig under förändring och där kunderna inom industrin brinner för SSG och för organisationens möjlighet att hjälpa till med att lösa gemensamma problem på en bred front. Och jag har inte blivit besviken under de första två månader jag nu har varit här, säger Carsten Lyth, som tidigare mest hade kommit i kontakt med SSG via SSG Entre och SSG Leveranskontrakt.

Fokus på Automationskommittén

Under sin första tid har Carsten Lyth valt att fokusera på att sätta sig in i Elkommitténs redan välsmorda arbete.

– Johnny Jansson har under en tid varit tillförordnad processledare. Nu håller jag på att sätta mig in i verksamheten, så att Johnny ska kunna släppa processledaransvaret och helt ägna sig åt sin seniora konsult- och utbildarroll, säger Carsten Lyth.

Därefter blir det dags att ta itu med den riktigt stora utmaningen – att väcka nytt liv i Instrumentkommittén.

– Instrumentkommittén har under en tid varit lite vilande. Därför skulle jag vilja att SSG ombildar Instrumentkommittén till en kommitté med inriktning mot automation och smart industri och med handfast fokus på modern teknik, IoT, AI, AR, VR och hantering av Big Data bland annat. Det kommer att kräva en annan mer visionär och digital IT- och automationskompetens från kommittéledamöternas sida. Min tanke är att kommittén bland annat ska arbeta mer handfast med de gemensamma digitala utmaningar som finns ute på anläggningarna. Målsättningen är att få till en nystart av den nygamla kommittén under nästa år, säger Carsten Lyth

Som ett blixtlås

Automationsområdet är också något som den svenska regeringen vill satsa stort på. Den har avsatt 110 Mkr på utveckling av just automation över en fyraårsperiod.

– Digitaliseringen i all ära, men för att svensk industri ska vara fortsatt konkurrenskraftig i framtiden måste den ha hög automationsgrad för att kunna överleva. Regeringens satsning är helt i linje med mina tankar och idéer kring detta. Automation och digitalisering hänger ihop som ett blixtlås. Automationen inom industrin är nödvändig för att kunna hantera digitaliseringsprocessen och en fortsatt effektivisering. Hur ska industrin framöver öppet kunna arbeta med sina egna insamlade datamängder på ett säkert och effektivt sätt? Detta kan vara en av många utmaningar, som den nya kommittén kan komma att kunna jobba med, säger Carsten Lyth.

Bygga nya geografiska nätverk

En annan stor utmaning som Carsten Lyth ser är att fortsätta bygga ut SSGs geografiska nätverk.

– På elsidan har vi utöver kommittén fem stycken geografiska nätverk från Hälsingland i mellersta Sverige till södra Sverige. Under året ska dessa kompletteras med två till tre nya nätverk i norra Sverige. Vi kommer även att bygga liknande nätverk på automationssidan. De här nätverken med deras direkta industrinärvaro är en stor styrka för deltagarna och SSG. På elsidan har vi också våra tre mycket duktiga senior advisors, som jobbar med utbildningar och konsultinsatser inom elansvar ute hos kunderna. Jag skulle gärna se att vi även byggde upp en liknande konsultativ specialistkompetens inom området automation och smart industri.

Ögon och öron öppna

Carsten Lyth menar att styrkan med SSG Standarder är bland annat att utifrån existerande lagkrav och industrins gemensamma erfarenheter formulera lättlästa standarder, anvisningar och riktlinjer för hur industrin bör agera för att uppfylla dessa lagkrav inom industrin. På elsidan finns bland annat den nya Elsäkerhetslagen och på automationssidan exempelvis Maskindirektivet.

– En stor del av min roll framöver handlar också om omvärldsbevakning. Vi måste ha ögon och öron öppna och vi måste nätverka och samverka med företag, organisationer och myndigheter för att vara i framkant in0m dessa för industrin så viktiga områden, slutar Carsten Lyth.