Standard Solutions Group

Den 4 april 2017 samlades omkring 200 personer på Courtyard by Marriott Stockholm för att lyssna till flera av landets tyngsta beslutsfattare, skarpaste analytiker och insatta experter ge sin syn på dagens hållbarhetsarbete i Sverige. Konferensen arrangerades av Dagens Industri med SSG som huvudsponsor.

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister inledde med att tala om genomförandet av agenda 2030 och FN:s 17 mål för global utveckling. Han betonade även vikten av en allt grönare finansmarknad med en ny rapporteringsstandard kring hållbarhet, Svanen-märkta fonder och succén med utfärdandet av gröna obligationer. Han lovade att detta är en satsning som regeringen kommer fortsätta att understödja.

När det gäller hållbarhet och delningsekonomi, så menade han att industrin behöver bli tydligare med vad de gör.

”De gör mycket redan idag, som omvärlden inte känner till”, sade han.

Henrik Essén, kommunikations- och hållbarhetsdirektör, förklarade sedan hur BillerudKorsnäs har förvandlat hållbarhet från en traditionell stabsaktivitet till en central del för hela verksamheten – och en superkaft för positiv företagsförändring. Det har fått positiva effekter för koncernen, inte minst när det gäller rekryteringen. Många unga väljer idag BillerudKorsnäs på grund av företagets uttalade hållbarhetsarbete. Flera utmaningar återstår dock fortfarande, bland annat inom säkerhet.

Fokus på ohälsa

Lena Hök, hållbarhetschef på Skandia, redogjorde sedan för hur man bäst räknar på värdet av hållbarhet. De metoder som Skandia utvecklar inom social hållbarhet har fått ett internationellt erkännande, där Fortune Magazine rankar Skandia som nummer 20 på sin ”Change the world list” över de 50 bolag som förändrar världen i en hållbar riktning.

”Det är faktiskt möjligt att både lösa samhällsproblem och ändå samtidigt gå med vinst. Att jobba med social trygghet har blivit ett sätt för oss att öka våra marginaler. Sedan 2006 har vi minskat våra kunders sjuklighet med 56 procent och vi har kunnat minska premierna med upp till 80 procent. Nu satsar vi på friskfaktorerna”, förklarade hon.

Världen står inför stora utmaningar när det gäller ökad ohälsa och ökade kostnader för hälsa.

”27 procent av personalkostnaderna för de 100 största företagen i Sverige är ohälsokostnader. Skandias stiftelser har mot denna bakgrund tagit fram ett beräkningsverktyg för att fånga upp risker tidigt. En av våra dyraste myter är att vi inte har råd med sociala insatser. Vi har inte råd att låta bli”, förklarade hon.

Kunden i centrum

På eftermiddagen delades deltagarna upp sig i två olika spår. Ett av spåren ”Hållbar tillväxt förutsätter träning för produktivitet i världsklass” arrangerades och hölls av SSG och Dynamate med Annika Dopping som moderator.

Här ställdes två diskussionspaneler mot varandra, där den ena panelen bestod av Ola Asplund, utvecklingschef IF Metall/Industrirådet, Uday Kumar, professor, Luleå Tekniska Universitet, Mats Deleryd, VD för SIQ, Marie Söderqvist, VD för Livsmedelsföretagen och Per Nordberg, VD för Fouriertransform. Den andra panelen bestod av SSGs VD Mats Jakobsson, och divisionschef Johannes Holmberg, Dynamate.

Kvalitet, kundnöjdhet och ekonomi är grunden för allt, menade Mats Deleryd, SIQ:

”Vi driver kvalitetsfrågorna väldigt hårt och argumenterar att kundfokuset utgör en grund för ekonomisk hållbarhet. Vi talar om inre och yttre kvalitet, där den inre kvaliteten handlar om fokus på effektivitet och att göra saker och ting på ett resurssnålt sätt. Utan en kundorienterad och effektiv produktion och därmed en stabil ekonomi, så blir miljöarbetet och det sociala arbetet inte seriöst. Företaget får inte lugn och ro för att kunna arbeta med hållbarhet.

”Stranded assets”

Han fick medhåll av SSGs VD Mats Jakobsson:

”Produktivitet är en förutsättning för hållbarhet och hjälper till att generera en effektivare användning av våra resurser.”

Men digitaliseringen medför både hot och möjligheter när det gäller en ökad effektivisering.

”Ny teknik kan göra gamla tillgångar obsoleta ganska snabbt. Vi talar här om stranded assets”, varnade Mats Deleryd.

Johannes Holmberg, Dynamate-IS, tillade:

”Hållbarhetsarbetet måste vara långsiktigt. Produkten måste innehålla någon fördel och mervärde för kunden, Inom fordonsindustrin drivs alla av att vi ska ha en fossilfri fordonsflotta 2030. Sverige har kommit långt inom detta område”, förklarade han och fortsatte:

”Lean är en mentalitet, som måste byggas in hos alla i företaget, med en oförtröttlig jakt på ständiga förbättringar. Det handlar om svett och ständig träning, det går inte som företag att köpa sig försprång.”

Lansering av ”Flow”

Professor Uday Kumar, Luleå Tekniska Universitet, tillade:

”Underhåll är att öka livslängden på komponenter och maskiner och det är ett arbete, som skapar värde i hela produktionsprocessen.”

Mats Jakobsson, SSG, avslutade diskussionsstunden med att betona ledarskapets betydelse för en positiv företagsutveckling. Han presenterade även tillsammans med Johannes Holmberg SSGs och Dynamates nya effektivitetstjänst ”Flow”.

”Vi har tagit fram Flow för att hjälpa våra kundföretag att skapa en vältränad verksamhet”, avslutade de.