Standard Solutions Group

SSGs industriella samverkan drivs i våra tio kommittéer, som består av några av svensk industris främsta kompetenser inom sitt område. Nu finns alla kommittéernas verksamhetsberättelser för 2019 publicerade på SSG.se där du kan se vad som skett i kommittéerna under året.

Nytt för i år är att vi även gjort ett samlat dokument med alla kommittéers berättelser och en liten sammanfattning av allt trevligt som hände under året.

Klicka här för att komma till verksamhetsberättelserna.