Standard Solutions Group

Frågan kring ansvarsfördelningen för en elanläggning är komplicerad, särskilt när anläggningsägaren anlitar en entreprenör, som i sin tur anlitar en underentreprenör. Om ett tillbud skulle ske, vem hålls då ansvarig?

Patrik Eriksson - Seniorrådgivare på SSG inom elsäkerhet– Ansvaret för anläggningen är alltid innehavarens. Om innehavaren upphandlar en elinstallation av en entreprenör, som sedan exempelvis monterar fyra elcentraler och ett antal vägguttag, så är det enligt den nya elsäkerhetslagen entreprenörens egenkontrollprogram som gäller. Innehållet i detta egenkontrollprogram regleras tydligt i den nya lagen och i en föreskrift, säger Patrik Eriksson, senior rådgivare på SSG, och fortsätter:

– Egenkontrollprogrammet ska omfatta alla som arbetar på entreprenörsföretaget. Enligt lagstiftningen ska entreprenören genom detta program noggrant i förväg i förväg ha beskrivit metoder, kompetenskrav, hur arbetat ska utföras och hur organisationen ska se ut kring uppdraget.

Ansvar vid användning av underentreprenörer

Hur blir det då med ansvaret när entreprenören i sin tur anlitar underentreprenörer?

– För de delar som entreprenör A upphandlar av underentreprenör B, gäller B-företagets egenkontrollprogram. Men om det exempelvis visar sig att elcentralen är felbyggd och det är  A-entreprenören som har monterat upp den, då är det A-entreprenören som står ansvarig gentemot beställaren. Sedan får entreprenörerna lösa detta sinsemellan, ekonomiskt eller genom en civilrättslig process. Det har beställaren inte något med att göra, så länge det inte är så att det är någon som har skadat sig på denna installation. Är det så är det alltid innehavaren som är ansvarig, säger Patrik Eriksson.

Det vanligaste är dock att A-entreprenören anlitar huvud och armar från B-entreprenören.

– Då är det A-entreprenörens egenkontrollprogram som ska omfattas och det blir A:s ansvar att dessa personer har rätt kompetens och följer A:s rutiner. I båda fallen ska inte innehavaren behöva kontrollera vare sig A:s eller B:s personal, eftersom utgångspunkten är att såväl entreprenörerna A som B har egenkontrollprogram.

Anläggningsägarens ansvar

Anläggningsägarens ansvar upphör dock aldrig.

– Eftersom du egentligen aldrig blir fri från ansvar som ansvarig innehavare eller beställare, så har vi i anvisningen SSG4501 lagt in en särskild punkt, där vi föreslår att innehavaren årligen har avstämningar med sina underleverantörer. I dessa går man noga igenom en checklista över hur dessa hanterar sina underentreprenörer.

– Hela lagstiftningen handlar om att du som anläggningsägare och beställare hela tiden måste säkerställa, undersöka och kontrollera, slutar Patrik Eriksson.

Läs mer om SSGs elsäkerhetskoncept här.