Standard Solutions Group

SSAB:s lösning på varnish, en elektrifierad och autonom bergtäkt och hur man bygger ett energieffektivt hydraulsystem. När SSG Hydraulikdagar 2019 arrangeras är insikterna stora och nyheterna många inom hydraulik när temat är Olja, automation och inspiration.

SSG Hydraulikdagar är en årligen återkommande konferens som samlar verksamma inom hydraulik i Sverige. I år arrangeras hydraulikkonferensen 23-24 oktober och ger erfarenhetsutbyte, tips och inspiration inom hydraulikområdet.

– Erfarenhetsutbytet är en central del inom SSG, säger Rickard Sjöblom, kommittéprocessledare på SSG och en av initiativtagarna till SSG Hydraulikdagar. Det gör SSG Hydraulikdagar till ett viktigt forum för de som arbetar inom hydraulik. Vår inriktning är för beställare och leverantörer inom hydraulik i industrin.

Läs mer och anmäl dig till SSG Hydraulikdagar 2019 här!

Status på varnishproblematiken

Årets tema, Olja, automation och inspiration, bjuder deltagarna på olika insikter, tips och praktiska inslag inom hydraulikområdet. Tidigare har Varnish, beläggningar i hydraulsystem som bildas av smuts och föroreningar i oljan, fått stort utrymme på programmet. I år är det tänkt att säcken ska knytas ihop inom ämnet.

– Genom konferensen har vi har ökat medvetenheten kring varnish, säger Rickard Sjöblom. Det är inget nytt problem i världen men ett eskalerande sådant i Sverige. Industrin har börjat att hitta lösningar på det. Mycket handlar om vad man ska titta efter, vilka tester som ska utföras och om problemet ligger hos oljan eller i maskinkomponenterna.

Under konferensens första dag står Anders Lindblom från SSAB Borlänge på scenen och berättar om hur de löste problemet med varnish. Där kravställde man på en egen hydraulolja tillsammans med en leverantör, som under ett år har testats framgångsrikt. Oljan som användes finns ännu inte på marknaden, men efter Anders Lindbloms föreläsning kommer tillverkaren att berätta om arbetet bakom den. För tillfället sker tester för att se hur den fungerar i större skala och under hårdare förhållanden. Vem föreläsaren och företaget är kommer att presenteras närmare konferensen.

Inspiration och praktiska erfarenheter

Förutom varnish presenteras andra intressanta nyheter inom hydraulik, bland annat med inspel kring den tekniska utvecklingen inom automationsområdet. Från Parker kommer Mats Dahlgren och Jan Wallberg och berättar om systemuppbyggnader och Conny Henrikson från Oilmek berättar hur dessa anpassas för att bli energieffektiva hydraulsystem. Volvo CE finns också på plats och berättar om Electric site, ett projekt tillsammans med Skanska där man använde sig av automatiserade och elektrifierade arbetsmaskiner i en bergtäkt. Thomas Norrby, professor inom tribokemi vid KTH, är expert på basoljor kommer att visa på sambandet mellan hydrauloljans benägenhet att bilda harts och basoljans lösande förmåga. Vidare kommer ExxonMobil att berätta om hur de utvärderat energibesparingar hos Boliden, och hur de praktiskt gick till väga för att lösa presshydraulik i en pappersmaskin

Studiebesök på industrigiganter

SSG Hydraulikdagar har ambitionen att erbjuda både föreläsningar och praktiska inslag inom hydraulikområdet. Likt tidigare år erbjuds även deltagarna ett studiebesök, och i år får man välja mellan två av Borlänges största industrianläggningar, SSAB eller StoraEnso: ett järnbruk och ett pappersbruk med vardera över 100 år på nacken.

– Det känns jättekul att kunna erbjuda våra deltagare studiebesök på två så stora anläggningar. För detta har vi järnbrukens och skogsindustrins hydraulikgrupper att tacka, säger Rickard Sjöblom.

Se programmet och anmäl dig här.