Standard Solutions Group

SSG 3357 – Remskydd har uppdaterats efter arbete i SSGs mekankommitté.

Nu finns en ny utgåva av SSG 3357 – Remskydd. Standarden ger råd och anvisningar för framtagning av remskydd, med fokus på personsäkerhet och tillgänglighet för underhåll. Standarden beskriver vilka kriterier som ska beaktas av projektorganisation, konstruktion, montage och leverantörer, för att uppnå bästa möjliga funktion. Standarden ger grundläggande exempel på ett skydds placering, utformning, dimensionering, inspektionsmöjligheter och infästning. Standarden gäller både för nykonstruktion och även ombyggnad av befintlig maskinutrustning. SSG 3357 finns tillgänglig på svenska och engelska.

Läs mer om  SSG 3357 – Remskydd här.