Standard Solutions Group

Under den senaste tiden har SSGs standariseringsverksamhet jobbat på och uppdaterat SSG2113 – Riskbedömning av trycksatta anordningar samt SSG2119 – Riskbedömning vid förändringsarbete. Båda uppdateringarna kommer ifrån Säkerhetskommittén.

SSG2113 – Riskbedömning av trycksatta anordningar

SSG 2113 är en checklista som används vid riskbedömning för att identifiera riskkällor vid trycksatta anordningar inom industrin. Vid riskbedömningen bedöms sannolikhet och konsekvens och eventuella förbättringsåtgärder. Dessa noteras i en åtgärdslista eller handlingsplan som ska leda till en komplettering eller ändring av tillsynsprogrammen för underhållsarbetet.

SSG2113 i webbshoppen

SSG 2119 – Riskbedömning vid förändringsarbete

SSG 2119 är en redigerar standard som kan användas för riskbedömning vid förändringsarbete. I standarden kan du exempelvis fylla i information om rekommenderade åtgärder, ansvariga och tidpunkt för åtgärd och uppföljning. Olika typer av objekt kan bedömas, där hänsyn tas till dels konsekvens utifrån perspektiven människors liv och hälsa, yttre miljö och egendom, dels sannolikhet att något ska inträffa. Till hjälp finns en tydlig riskmatris.

SSG2119 i webbshoppen