Standard Solutions Group

En ny guide har publicerats och två standarder har uppdaterats efter arbete i SSGs kommittéer.  SSG 2011 - optimering av förråd och ytskyddsstandarderna SSG 1010 och SSG 1001.

Nu finns en helt ny guide, SSG 2011 – Optimering av förråd. Guiden bygger på samlade erfarenheter och vedertagna teorier om vad som krävs för att hantera ett förråd på ett optimalt sätt. Förrådsoptimering innebär att välja rätt artiklar till rätt värde samt rätt antal, baserat på risk och kostnad. Guiden behandlar övergripande fokusområden för att vägleda i förrådsutveckling och är upprättad för att vara applicerbar oavsett organisationsstruktur. Guiden vänder sig främst till ledning som ansvarar för förråd och/eller organisationsutveckling och ger även förslag riktade till förrådspersonal.

Nu finns en ny utgåva av SSG 1010 – Anvisningar för utförande av underhållsmålning (ommålning) på metalliska material. Standarden behandlar bland annat krav gällande rengöring, förbehandling, färgsystem, applicering och kontroll.

Nu finns en ny utgåva av SSG 1001 – SSGs ytskyddsstandard – en översikt. Guide vid projektering och upphandling. Guiden är kostnadsfri och ger en övergripande beskrivning av de olika delarna i SSGs ytskyddsstandard, och kan användas som lathund vid projektering, upphandling och utförande av ytskydd.